• Ulaşım

Karayolları & Akıllı Ulaşım Sistemleri

Yüzyıllardır karayollarımız, insanların ve malların hareket etmesinin yolu olmuş ve içinde yaşadığımız il ve ilçelerin gelişmesinde ana öğeler olmuşlardır. Bu durum günümüzde de böyledir. Bununla birlikte, hızlı kentleşme ve nüfus artışı ile günümüzün ağları, talebi karşılamak için sürekli gelişmek ve modern teknolojiyi kucaklamak zorundadır.

Marc Raessen

Value Proposition Leader Intelligent Transport Systems Europe +31 (0)6 2706 1854 Bana bir soru sorun
Straße

Dünyanın her yerinde hareketliliğin daha kolay ve daha etkili bir hale getirilmesi

Hızla artan dünya nüfusu ve onu takip eden kentleşme, dünyanın altyapısı üzerinde benzersiz bir baskı uygulamaktadır. Zorlayıcı hükümet bütçeleri, yeniliğin mevcut altyapı varlıklarından en iyisini elde etmek gerektiği anlamına gelmektedir. Yeni ortaya çıkan piyasalar, yerleşik ekonomilerdeki uzun süreli bakım gerekliliği mevcutken, bunlarla rekabet etmek için yeni altyapılar inşa etmelidir. Tüm bu zorluklar, dönüşümsel düşünceyi gerektirmektedir. 

Çalışanlarımız, hem kamu hem özel sektörde bulunan müşterilerimize, bu zorlukların üstesinden gelmek için yarımcı olmaktadır. Şu anda ve gelecekte toplumları birbirine bağlayacak akıllı yol sistemleri geliştirmekteyiz. Küresel varlığımız ve yılların deneyimi ile güvenilir, emniyetli ve dayanıklı karayolu ağları sunan uzun vadeli bir vizyon geliştirmekteyiz. 

Son broşürümüzü okuyarak köprüler, tüneller ve karayolları konusundaki yeteneklerimiz hakkında daha fazlasını öğrenin.  


Bu sektör hakkındaki sorular

Marc Raessen

Value Proposition Leader Intelligent Transport Systems Europe +31 (0)6 2706 1854 Bana bir soru sorun
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.