Kamu Sektörü

Küresel mali krizin sonrasında, kamu sektörü kurumları hem mali hem düzenleme anlamında, öncekinden çok daha fazla denetim altındadır. Dünyanın pek çok yerinde, artan etkinlikler ve performans gelişmeleri, süregelen bir zorluktur. Çalışanlarımız, kamu sektörü kuruluşlarına daha iyi hizmetleri, daha etkili bir şekilde sunmaları için yardımcı olmaktadır. İnşa edilmiş varlıklarının daha etkin bir şekilde tasarlanmasını ve daha fazlasını sunmak isteyen pek çok hükümete ve yetkililere danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Şehirlerin ve ilçelerin mümkün olduğunca etkin ve etkili bir şekilde ekonomik, çevresel ve sosyal gelişimini destekleyen kamu alanlarının oluşturulmasına yardımcı olmaktayız.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.