• Endüstriler

Otomotiv

Otomotiv sektörü, piyasa rekabetinin ek talepleri ve değişen tüketici davranışlarıyla mücadele ederken aynı zamanda daha düşük maliyetle daha fazla araç üretmek için yoğun baskı altındadır. Fabrikadan teşhir salonuna, bugünün imalatçısı, tüm üretim ve satış yolculuğunda, bütüncül ve çevresel olarak sağlam stratejiler geliştirerek yanıt vermek zorundadır.

Hızla değişen piyasalara cevap vererek gerçek değer oluşturma konusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız

Hem yeni ortaya çıkan hem de yerleşik piyasalarda, otomotiv sektörü, daha düşük maliyetle daha fazla araç üretmek için yoğun baskı altındadır. Ayrıca piyasa rekabeti artmakta ve tüketici davranışı hızla gelişmektedir. Gayet basit bir şekilde imalatçıların buna yanıt vermesi gerekmektedir. Başarılı olmak için, şirketler daha en başından itibaren, fabrikadan teşhir salonuna, tüm üretim ve satış yolculuğunu göz önünde bulundurmalıdır. 

Tüm imalat ve satış sürecini kapsayan stratejiler oluşturmak konusunda dünyanın her yerindeki müşterilerimize yardımcı olmaktayız. Uzmanlarımız iş stratejisini destekleyen etkinlik ve fırsatları tanımlamakta, doğrudan mali değer sunmakta ve aynı zamanda emisyonları en düşük düzeye indirerek gezegenin kıymetli doğal kaynaklarının çok azını kullanmaktadır.

Biz, aşağıdaki alanlara odaklanmaktayız:

  • Fabrika etkinliğinin optimize edilmesi,
  • Yeni ortaya çıkan piyasalarda sınıfının en iyi imalat tesisleri,
  • Çevresel risk ve yükümlülüklerinin hafifletilmesi ve azaltılması,
  • Sınıfının en iyisi kurumsal tesisler,
  • Gelişen perakende ağlarında marka tutarlılığı.  

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.