• Servisler: Sanayi suyu, Stratejik çevre danışmanlığı
  • Sektörler: Su

Kağıthane Deresi rehabilitasyonu ön-fizibilite çalışması

Istanbul - Kağıthane Deresi, İstanbul’un kalbinde yer alan ve potansiyel bir güzelliğe sahip olan bir nehirdir. Yine de, birçok kentsel nehir gibi Kağıthane Deresi de şehirleşme ve endüstrileşmeden zarar görmektedir. Arıtma yapılmamış atık suyun bu dereye tahliye edilmesi durumu halen mevcuttur.

+/- 9 km

restore deresinin kesitini

derinlemesine cevaplar

dere etrafında gelecekteki gelişmeler ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun

Şehri daha yaşanabilir kılmak ve Dereyi daha zevkli bir hale getirmek

Arcadis, ön-fizibilite çalışması nedeniyle ödüllendirilmiştir. Bu çalışmasının amacı, Kağıthane Deresi ve çevresinde yaşanabilir alan yaratabilmek için yapılacak olan fizibilite çalışmasına altlık oluşturmaktır.

Kağıthane Deresi etrafında mekansal kalite, su yönetimi ve ulaşım konularında yapılan yatırımların yer aldığı görülmektedir. Nispeten kısa mesafelerde iyi geliştirilmiş ve çokça ihmal edilmiş kısımlar vardır. Planların, bu alandaki ilgili sıkışıklıkta tam olarak tamamlanamadığı görülmektedir.

Çeşitli gelişimler ve projeler arasında yetersiz bir karşılıklı ilişki olduğu görülmektedir. Dolayısıyla entegre yaklaşımlar ve bunlarla birleşen insiyatiflerin imkanlarına dair şanslar göz ardı edilmektedir. Muhtemelen buna neden olan şey yetersiz yönetişim bağlarıdır.

Dere yoğun yollarla çeşitli yerlerde kesişmektedir. Bu önemli trafik arterlerinin dereyle buluştuğu yerlerde büyük bir fırsat ve aynı zamanda zorluk bulunmaktadır. Bu da hem dereye hem de kentsel mobiliteye bir katma değer sağlamaktadır.

Kağıthane Deresindeki su eksikliği ve Haliç’teki kötü su kalitesi nedeniyle birkaç yıl önce Boğaziçi’nden su sevkiyatı başlamıştır. Kağıthane deresindeki yeniden tasarlamalarla birlikte bir kısıtlama ve hatta bğir süreliğine su kaynağını tamamen durdurma durumu düşünülmesi gerekmiştir. Bu da Derein hem kuru dönemlerde hem de sulak dönemlerde çekiciliğini sürdürmesini sağlayan bir tasarım tarafından elde edilmiştir.

Kağıthane Deresi etrafında bazı tarihi ve ilgi çekici binalar ve yerler bulunmaktadır. Derenin tekrar tasarlanma süreci bu durumlara kreatif yollarla yanıt vermelidir. Bu durum tarihi değerlerin gelecekteki teminatını ve tercihen güçlenmesini temin etmektedir.

Sonuçlar

+/- 9 km

restore deresinin kesitini

derinlemesine cevaplar

dere etrafında gelecekteki gelişmeler ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun

bakış açısı kazanmak

Farklı temalar mali fizibilite içine

Bu proje hakkındaki sorular

Nisa Talay

Hydrogeologist +90 54 4458 2500 Bana bir soru sorun
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.