• Master Planlama ve Sürdürülebilir şehir geliştirmesi

Sürütülebilir şehir geliştirmesi

İnsanlar şehir merkezlerine akın etmeyi sürdürdükçe, şehirlerimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümelerini temin etmek, modern dünyanın anahtar önceliklerinden biri haline gelmiştir.

Edgar Kiviet

Head of Sustainable Urban Development Europe +44 (0)7825 786 397 Bana bir soru sorun
Nachhaltige Stadtentwicklung

Şehirlerimiz ve kasabalarımız, çok hızlı bir şekilde büyümektedir. Planlama ve kentsel tasarım, her yüksek performanslı şehrin kalbinde yer alır ve kentsel dünyamızın geleceğini temin etmek için bu hayati öneme sahiptir. 

Kendini bu alana adamış uzmanlarımız, yüksek performanslı toplumları destekleyen görsel açıdan çekici ve ekonomik açıdan uygulanabilir mekanlar ortaya koymaktadır. Yani, büyüyen şehirlerin, mümkün olduğunca sürdürülebilir bir şekilde büyümesini temin etmeye çalışmaktayız. 


İster şehir merkezlerinin yeniden canlandırılması isterse büyük ölçekli arazi planlarının geliştirilmesi olsun, kamu ve özel sektör menfaatleri arasında işbirliğini geliştirmek ve uzun süre dayanıklı kentsel çevrede yerel bir gurura neden olmak için tecrübelerimizden yararlanmaktayız.

Bu yeteneklerimiz hakkında sorular

Edgar Kiviet

Head of Sustainable Urban Development Europe +44 (0)7825 786 397 Bana bir soru sorun
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.