Stadtplanung

Master Planlama ve Sürdürülebilir şehir geliştirmesi

Bir şehir, insanların yaşadığı ya da iş yaptığı bir yerden çok daha fazlasıdır. Şehirler, her biri kendi kişilikleri ve ihtiyaçları ile bir ülkenin ekonomik ve kültürel refahının kalbinde bulunur.

Bir şehir, kasaba, ilçe veya kalkınmanın tamamen kapsayıcı olmasını ve uzun süreli bir vizyon sunmasını temin etmek için işe detaylarla başlamak gerekir. Kentsel gelişme planlaması ve tasarımı, çevre düzenleme, akıllı ulaşım, kentsel yenileme ve pazarlama konularına kapsamlı yaklaşımlar sunmaktayız. Yalnızca farklı yerlerin oluşturulması, inşa edilmesi veya bakımının yapılmasına yardımcı olan değil, aynı zamanda küresel bir platformda rekabet etmeye hazır uygulanabilir ve dayanıklı kentsel planlar ortaya koymaktayız.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.