• Su Çözümleri

İletim

Kentsel nüfus arttıkça ve sınırlı temiz su kaynakları üzerindeki baskı çoğaldıkça, suyun güvenilir ve etkin bir şekilde taşınması, modern zamanın büyük zorluklarından birisi haline gelmiştir.

Frank van der Heijden

Head urban water +31 (0)6 2706 1638 Bana bir soru sorun

Eski zamanlardan beri, suyun güvenilir ve etkin bir şekilde taşınması, şehirler ve toplumlar için bir önceliktir. Bu durum günümüzde de artarak devam etmektedir. Dünyanın şehirleri büyüdükçe, su kaynaklarımızı toplama ve taşıma ihtiyacı da artmaktadır. Drenaj tesislerimizin de etkili ve zamana direnebilecek şekilde yapılması gerekmektedir.

Arcadis’te, yüzyıldan fazla süredir, müşterilerimizin, bir taraftan halk sağlığını korurken halk sağlığını korurken diğer taraftan su, atık su ve yağmur suyu taşımalarına ve depolamalarına yardımcı olmaktayız. İşimiz; yeni ve restore edilmiş kanalizasyon ana hat kanalı, atık su tahliye hattı, toplama kanalları, pompa istasyonları, tüneller ve yeşil altyapının planlanması, tasarımı ve inşasını içermektedir.   

İlgili çözümler:

  • İçme Suyu Dağıtım Sistemleri
  • Atık Su Toplama Sistemleri
  • Yağmur Suyu ve Yeşil Altyapısı 

Taşıma sistemlerinin fiziksel ve hidrolik durumunu değerlendiriyoruz. Böylece, işletimsel, teknik, düzenleyici, organizasyonel ve mali konularda dengeyi yakalayarak su dağıtımı, atık su toplama ve yağmur suyu taşıma sistemine yönelik rehabilitasyon ve değiştirme projelerini öncelendirebilmekteyiz.

Bu yeteneklerimiz hakkında sorular

Frank van der Heijden

Head urban water +31 (0)6 2706 1638 Bana bir soru sorun
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.