• Mühendislik

Yapısal mühendislik

Dünyanın en güçlü ve en yüksek performanslı yapılarının tasarlanması, kolay bir iş değildir. Her seferinde, umanlarımız, sunduğumuz şeylerin en detaylı standartlara uygun olmasını sağlamaktadırlar.

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun

Yüksek performanslı binalar, yenilikçi yapısal düşünce gerektirir. Uzmanlarımız, sadece iş sahalarının fiziksel kısıtlılıklarının üstesinden gelmekle kalmıyor. Arcadis’te, ekibimiz, uzun süreli, dayanıklı tasarım ve inşaatı destekleyen çözümler üretmekte ve mimarlar ve proje sahipleri için yeni fırsatlar yaratmaktadır.

Üstlendiğimiz her projede, tüm yapısal ihtiyaçlara cevap vermek ve üstünde çalıştığımız her binanın mükemmel sonuçlar vermesini temin etmek amacıyla, hem kurum içi mimarlarla hem de doğrudan müşterilerle yakın bir şekilde çalışıyoruz.

Bu yeteneklerimiz hakkında sorular

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.