• Mühendislik

Varlık yönetimi

Varlık yönetimi, büyük ölçüde yararlanılmayan ancak değer yaratma konusunda çok büyük bir kaynaktır. Kuruluşların daha fazla fona ve daha fazla varlığa sahip olma ihtiyacıarttıkça, varlık yönetiminin rolü de değişmektedir. Eğer kuruluşlar, karşı karşıya kalınan zorlukların üstesinden gelebilirse, varlık yönetiminin, şu anda gerçekleştirilmeyen değeri ortaya çıkarabilir. Varlıklar, yaşamımız için çok önemlidir.

Esteban Azagra

Global Leader Asset Management Bana bir soru sorun

Varlıklar, yaşamımız için çok önemlidir. Kullandığımız ulaşım araçları, içinde çalıştığımız binalar, bize güç üreten şebekeler ve içtiğimiz suyu arıtan tesisler, yönetilmesi ve bakımının yapılması gereken varlıklardır. Bu varlıklar, varlığmızın merkezinde olmaya devam edecek ve bu nedenle, zaman zaman daha az kaynakla da olsa, bu varlıkların her zaman yönetilmesi gerekmektedir.

Hızlı kentleşme, iklim değişikliği, suyun azlığı ve küreselleşme gibi hususlar nedeniyle varlıklar üzerindeki artan baskı, kuruluşların işlemlerini, optimal varlık yönetimi programlarına izin verecek şekilde ayarlamalarını çok önemli bir hale getirmiştir. İyi yönetilmiş varlıklar, çok büyük değer üretebilir, ancak modası geçmiş yaklaşımların kullanılması, performans eksikliklerine ve kayıplara neden olabilir. 

Büyük bir şehrin insanlarına etkin bir şekilde temiz su temin edilmesi olsun, bir ülkenin demiryolu ağının etkin çalışma şeklinde tutulması olsun, küresel bir madencilik şirketinin işle alakalı kazalarını azaltmak olsun ya da büyük bir havalimanı genişletilmesi projesinde sermaye yatırımlarının optimize edilmesi olsun, işle alakalı zorluklarınızı varlıklarınızla alakalı derin teknik bilgi ile birleştirmek çok önemlidir. 

Varlıklarınızla alakalı daha büyük kesinlik sunarak daha iyi sonuç elde etmenize yardımcı olacak benzersiz içgörüler sunmaktayız. Yaşam kalitesini geliştirmek için duyduğumuz tutku, bu içgörü ile birleşerek, işletmenizin dünya, tüketiciler ve insanlar üzerindeki etkisini yönetmenize yardımcı olacağız.

Varlık Yönetimi hakkında daha fazlasını öğrenmek için Arcadis’in en güncel animasyonunu izleyin. 


Arcadis Asset Management from Arcadis on Vimeo.

Bu yeteneklerimiz hakkında sorular

Esteban Azagra

Global Leader Asset Management Bana bir soru sorun
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.