• Mühendislik

Tünel inşa ve yeraltı altyapı

Bir şehrin yer altında bulunan işlevleri, üstünde bulunan her şeyin sürdürülmesi ve hizmet sunması için hayati öneme sahiptir. Yeraltındaki ortamın her bir yönünün, yarının taleplerine cevap verebilmesini sağlıyoruz.

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun

Bir şehrin sokaklarının altında, boru hatları, drenler ve tünellerden meydana gelen bir labirent bulunur. Sistemdeki noktaların etkin bir şekilde bakımı ve değiştirilmesi sayesinde bunların amacına uygun olmasını sağlamak, hem halk sağlığının korunması hem de şehrin mümkün olduğunca etkin bir şekilde faaliyet göstermesi için hayati öneme sahiptir.

Arcadis; daha etkili ve daha iyi su dağıtımı, atık su toplama ve yağmur suyu taşıma sistemleri inşa etmek için zaman zaman ortaya çıkan işletimsel, teknik, düzenleyici ve mali hususları dengelemek konusunda müşterilerine yardımcı olmaktadır. 
Son broşürümüzü okuyarak tüneller alanındaki yetkinliğimiz hakkında daha fazlasını öğrenin.


Bu yeteneklerimiz hakkında sorular

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.