• İş Danişmanliği

İş dönüşümü ve Adaptasyonu

İnşa edilmiş ve doğal çevrede değer yaratılması, bilançolarının dengelenmesinde çoğu işletmenin aradığı şeydir.

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun
Transformationsprozesse

İnşa edilmiş ve doğal varlıklar, pek çok işletme yatırımı ve işletimsel stratejinin merkezindedir. İş stratejileri ve dönüşümsel değişim programları oluşturmak için doğal ve inşa edilmiş varlıklara mali ilgi gösteren işletme ve kuruluşlarla birlikte çalışmaktayız.

Piyasa ve sektör anlayışını, varlık performansına ilişkin derin bilgimizi ile iş ve değişim yönetimi becerilerimizi birleştirerek işletmelere, yatırım ve harcama kararlarında yardımcı olmaktayız.
Pek çok endüstride faaliyet gösteren binlerce müşteriye, karlı büyüme için yeni kaynaklar bulmak, işletmelerini geleceğe uygun olarak yeniden konumlandırmak ve rekabetçi avantajlarını keskinleştirmek için destek sunmaktayız. 


Bu yeteneklerimiz hakkında sorular

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.