• Çevre Çözümleri

Stratejik çevre danışmanlığı

Müşterilerimizin işletmelerine göz kulak olmak, yaptığımız her şeyin merkezindedir. Stratejik Çevre Danışmanlık çözümlerimiz ile müşterilerimizin işlemlerinin her yönünün tamamen çevreye uygun ve sürdürülebilir olmasını temin etmekteyiz.

Barbara Hudec

Value Proposition Leader Strategic Environmental Consulting Europe +49 151 17142937 Bana bir soru sorun
Strategische Umweltberatung

Her bir kuruluş için tesislerin işletilmesi ve genel olarak iş, çeşitli güvenlik tehditleri ve çevresel riskleri beraberinde getirebilir. Daha da fazlası, bu sürecin yönetilmesi, çok karmaşık bir olay haline gelebilir. Bunların kontrol altına alınması ve etkilerinin en düşük seviyeye indirilmesi, bir işletmenin kar-zarar durumu ve itibarı için çok büyük bir olumlu duruma neden olabilir.

Riske maruz kalma durumlarını daha iyi yönetmek ve kaza ve olayların mutlak asgaride tutulmasını temin etmek amacıyla, müşterilerimize pratik çözümler sunmak için dünya çapındaki teknik kaynaklarımızı ve yönetim danışmanlık uzmanlığımızı birleştirmekteyiz.
İlgili hizmetler:

  • Gerekli Özen
  • Çevre Yönetim Sistemleri
  • Çevre ve Güvenlik Denetimi
  • Endüstriyel Güvenlik & Süreç Risk Yönetimi
  • Stratejik Danışmanlık 

Bu yeteneklerimiz hakkında sorular

Barbara Hudec

Value Proposition Leader Strategic Environmental Consulting Europe +49 151 17142937 Bana bir soru sorun
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.