• Çevre Çözümleri

Saha değerlendirme ve restorasyon

Doğanın hassas dengesini yönetmek, hayati ölçüde önemli ancak karmaşık bir şeydir. Müşterilerimizin şantiyelerinin uzun vadede ekolojik olarak dengeli ve gerektiği gibi donatılmış olmasını temin etmekteyiz.

Doğal çevremiz, kendisine yüklenen taleplere karşı oldukça hassastır. Gezegenin nüfusu arttıkça doğal dünyaya verilen zarar da artmaktadır. Bir rezerve kimyasal maddenin bulaşması şeklinde olsun ya da temiz su tedariklerini artırma ihtiyacı şeklinde olsun, en karmaşık çevresel sorunların bile çözümüne destek sunarak, kirlenmiş toprağın değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda dünya çapında bir ün elde ettik.

Hem kamu hem özel sektörde bulunan müşterilerimize, iş sahalarındaki çevresel performanslarını geliştirmeleri için yardımcı olmaktayız ve dünyadaki en yenilikçi ve başarılı iyileştirme projelerinin bazılarında yer aldığımız mükemmel bir performans geçmişimiz vardır. 
İlgili hizmetler: 

  • Restorasyon stratejisi
  • İş sahası incelemesi 
  • İyileştirme Tasarımı
  • İyileştirme Uygulaması

Bu yeteneklerimiz hakkında sorular

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.