• Ticari Yönlendirmeli Program Yönetimi

İnşaat Yönetimi ve İnşaat Kontrolluğu

İnşaat ve teknolojik gelişmeler gittikçe daha karmaşık bir hal alırken ekip yönetme süreci çok önemlidir ve önemli katkılar sağlar.

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun
Construction Management

Projelerin zamanında ve bütçesi dahilinde tamamlanması konusunda her zamankinden daha büyük bir baskı varken, inşaat sürecinin profesyonel olarak ve kapsamlı bir şekilde yönetilmesi de gittikçe daha fazla önem kazanmıştır. İlk tasarımdan nihai bitiş sürecine kadar, çalışanlarımız, müşterilerimizin vizyonu, zaman çizelgeleri ve mali tahminlerine uygun tam kapsamlı inşaat yönetim hizmetleri sunmaktadır.


Projeler ilerledikçe, karmaşıklık seviyesinin de artabildiğinin ve engellerin kaçınılmaz bir hale geldiğinin farkındayız. Bu gerçekleştiğinde, Arcadis’in inşaat yönetimi uzmanları, proje sahiplerini tekrar kontrol eden konumuna geçiren bilgi ve uzmanlığı uygulayarak ve projelerin zamanında ve projesine uygun olarak teslim edilmesini sağlayarak sürecin tüm alanlarına dikkat etmektedir.

Bu yeteneklerimiz hakkında sorular

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.