• Sözleşme Çözümleri

Stratejik satın alma ve sözleşme danışmanlığı

İnşaat konusunda, komplikasyonlardan kaçınmak ve gecikmelerle karşı karşıya kalmamak için doğru temellerin oluşturulması hayati öneme sahiptir.

Eric Schatz

Principal Claims Analyst +1 860 503 1502 Bana bir soru sorun
Vertragsberatung

Her yıl, tarafların sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini gerektiği gibi anlamamaları ve idare etmemeleri nedeniyle pek çok ihtilaf yaşanmaktadır. Daha en başından kolaylıkla önlenebilecek ihtilaflar, büyük gecikmelere ve potansiyel olarak milyonların kaybedilmesine neden olabilir. Bu nedenle, sözleşme öncesi stratejinin gerektiği gibi gözden geçirilmesi ve özel ihtilaf içgörülerinin benimsenmesi konusuna odaklanılmalıdır.

Dünyanın her yerinde bulunan tedarik ve sözleşme uzmanlarımız, risk durumlarını değerlendirmek ve gelecekteki ihtilaflardan veya kör noktalardan kaçınmak amacıyla, müşterilerimizle ve ortaklarla birlikte çalışmaktadır. 

  • İlgili hizmetler:
  • Tedarik opsiyonları ve sözleşme stratejisi
  • Sözleşmenin gözden geçirilmesi, tavsiyeler ve müzakere
  • Sözleşme risk analizi,
  • Tedarik ve sözleşme yapısı konusunda durum tespiti 
  • Sözleşme prosedürleri ve eğitim  

Bu yeteneklerimiz hakkında sorular

Eric Schatz

Principal Claims Analyst +1 860 503 1502 Bana bir soru sorun
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.