• Sözleşme Çözümleri

Anlaşmazlıkların önlenmesi

Sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflar, tüm taraflar için oldukça masraflı olabilir. Önleme, her zaman tedaviden iyidir ve temel hakları almak, ihtilafa düşmekten kaçınmanın en iyi yoludur.

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun
Konfliktprävention

Dünyanın her yerinde, inşaat ve altyapı sektörlerinde yaşanan ihtilafların değeri, her yıl önemli ölçüde artmaktadır. Bu durum, ihtilaflardan kaçınmayı daha da önemli hale getirmektedir. Arcadis’te, tarafların ilişki sırasında her hususta aynı fikirde olamayacağının farkındayız. Bu nedenle, sözleşme sonrası aşamada, ihtilaftan kaçınma üzerine odaklanılmaktadır.

Bunu akılda tutarak, yalnızca projenin başında müşterilerimizin potansiyel tehlikelerden kaçınmalarına yardımcı olmuyoruz, aynı zamanda ihtilaf riskinin mutlak asgaride tutulması için ilerlemeleri düzenli bir şekilde izliyoruz.  

İlgili hizmetler:

  • Ana proje risklerinin taktiksel analizi
  • Sözleşme idaresi ve yönetimi
  • İlerleme ve performansın izlenmesi
  • Sözleşme programı risk analizi
  • Uzman planlama & proje kontrolleri
  • İlerleme güncellemeleri ve denetimler 

Bu yeteneklerimiz hakkında sorular

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.