• Maliyet yönetimi

Yaşam döngüsü maliyet yönetimi

Önceleri bir proje ‘tamamlandığında/gerçekleştirildiğinde” önemli olan tek şey buydu. Modern dünyada ise müşteriler yatırımlarının maliyet açısından ve çevresel açıdan nasıl sürdürülebilir olacağına da ihtiyaç duymaktadırlar.

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun
Lebenszyklus-Kosten

Bir bina veya tesisin inşaat maliyetini değerlendirmek, yalnızca malzeme ve işgücünün hesaplanmasından da öte uzun bir yoldur. Şimdi, ‘beşikten mezara’ kadar bir gelişim maliyetinin ne olacağını doğru bir şekilde anlamak, her zamankinden daha önemlidir.

Varlıkların süregelen sabit giderlerinin ve gelecekteki çevresel ve sosyal maliyetlerinin daha iyi anlaşılması, bir işletmenin daha doğru plan yapmasına ve etrafındaki dünya üzerindeki etkilerini daha iyi değerlendirmesine olanak tanır. 

Çalışanlarımız, yaşam dönemi maliyetiyle alakalı tüm yönleri derinlemesine anlamakta ve varlıklarınızın geleceğini daha etkin bir şekilde planlamanıza yardımcı olmaktadır. 


Bu yeteneklerimiz hakkında sorular

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.