• Praktyki biznesowe

Ogólne zasady prowadzenia działalności

Ogólne zasady prowadzenia działalności Arcadis kierują zachowaniami i decyzjami naszych pracowników na całym świecie.

Uczciwość zawodowa jako podstawowa wartość
Naszym celem jest prowadzenie działalności w uczciwy i przejrzysty sposób. Nasze dążenie do jak największej rzetelności jest odzwierciedlone w sposobie w jaki prowadzimy działalność i traktujemy naszych pracowników.

Przestrzeganie zasad lokalnego prawa i zwyczajów kulturowych
Przestrzegamy zasad lokalnego prawa i respektujemy zwyczaje kulturowe krajów, w których prowadzimy działalność.  Popieramy wolną inicjatywę, uczciwą konkurencję i postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Promujemy, bronimy i wspieramy nasze legalne interesy należycie przestrzegając prawa i interesów społecznych.

Budowanie wartości dla klientów
Dla naszych klientów jesteśmy niezawodnym partnerem, a naszym celem jest dostarczanie usług bez szkody dla interesów społeczeństwa, pracowników i udziałowców. Oferujemy usługi na warunkach zgodnych z naszą niezależną opinią zawodową i dążymy do tworzenia optymalnej wartości dla klientów. Koncentrujemy się na ciągłym doskonaleniu naszych usług, inwestując w nasze zasoby wiedzy i rozwój kompetencji pracowników. W przejrzysty sposób informujemy klientów o ewentualnych konfliktach interesów w trakcie realizacji naszych usług.

Odpowiedzialność pracodawcy
Cenimy naszych pracowników, ponieważ są kluczowym zasobem firmy. Poprzez kompleksową politykę personalną i różne inicjatywy zachęcamy ich do zaangażowania i wspieramy rozwój osobisty. Każdy z pracowników Arcadis ma równe możliwości w zakresie uznania osobistego, awansu, rozwoju kariery i wynagrodzenia – niezależnie od swojego pochodzenia lub przekonań. Taka sama polityka dotyczy rekrutacji. Nie tolerujemy żadnych przejawów dyskryminacji lub nękania. Dążymy do zapewnienia przestrzegania podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych we wszystkich naszych lokalizacjach.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.