You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Arcadis zet zich in voor de principes van goed bestuur: integriteit, transparantie, verantwoording en adequaat toezicht. We passen de Nederlandse Corporate Governance Code vrijwel ongewijzigd toe sinds deze in 2003 werd geïntroduceerd. Er is momenteel maar één bepaling waar we van afwijken.

Een overzicht van de corporate governance-structuur van Arcadis en een toelichting op de enige afwijking van de principes en best practices van de Nederlandse Corporate Governance Code vindt u op de pagina [interne link] 'Compliance with Dutch Corporate Governance Code’(Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code).

In december 2016 publiceerde de Monitoring Commissie Corporate Governance (de “Commissie”) een herziene versie van de Nederlandse Corporate Governance Code. In 2017 nam Arcadis de wijzigingen uit deze nieuwe Corporate Governance Code over in zijn eigen Code. Ook maakte Arcadis van de gelegenheid gebruik om het corporate governance-beleid aan te passen in het belang van de gehele organisatie. De nadruk lag hierbij op de effectiviteit van zes centrale governance-elementen en bijbehorende processen: de Raad van Bestuur en de effectiviteit van deze Raad, de Raad van Commissarissen en de effectiviteit van deze Raad, risicomanagement en controlesystemen, interne audits, cultuur, evenals diversiteit en inclusie.

Op 1 december 2019 werd de herziene Europese richtlijn betreffende de rechten van aandeelhouders door Nederland geratificeerd (met uitzondering van een paar bepalingen). Het doel van deze richtlijn is aandeelhouders langdurig en duurzaam betrokken houden bij beursgenoteerde bedrijven. Een belangrijke element hierbij is de beloning van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. In 2019 is Arcadis begonnen met de invoering van deze nieuwe regels. Dit proces zetten we in 2020 voort en zullen in ons jaarverslag 2020 verslag uitbrengen over de daaruit voortvloeiende veranderingen in de governance-beleid.

Significante aanpassingen in de corporate governance-structuur van Arcadis en in de naleving van de Code zullen vooraf aan de aandeelhouders worden voorgelegd.


Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.