You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Firma Arcadis zobowiązuje się przestrzegać międzynarodowych zasad dotyczących praw człowieka. 

Misję Arcadis określamy następująco: zapewnianie klientom wyjątkowych i zrównoważonych rezultatów w zakresie zasobów naturalnych i wytwarzanych.

W realizacji tej misji jako globalnej firmie przyświecają nam cztery podstawowe wartości we wszystkim, co robimy: uczciwość, koncentracja na kliencie, współpraca i zrównoważony rozwój. 

Chociaż uczciwość i zrównoważony rozwój stanowią podstawę naszej polityki w zakresie praw człowieka i pracy, polityka ta dodatkowo wzmacnia nasze zaangażowanie w przestrzeganie międzynarodowych zasad praw człowieka zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy, pakcie Global Compact ONZ oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

Łącze do pełnego tekstu naszej polityki można znaleźć poniżej.

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności