Aktualnie przeglądane

Nasze doświadczenie w dostarczaniu usług zarządzania kosztami w rozmaitych sektorach pokazało nam kluczowe znaczenie wczesnego wdrażania procesu kontroli kosztów.


Projekty budowlane zawsze są złożone i coraz częściej wymagają napiętego harmonogramu. Mogą wymagać przyspieszenia procesu projektowania, który często skraca czas przeglądu i ocenę wartości projektów.


Rozwiązanie Cost Clarity opracowali specjaliści w zakresie zarządzania kosztami z Arcadis. Jego celem jest poprawa wrażeń klienta podczas planowania kosztów i zarządzania nimi za sprawą łatwej w obsłudze platformy. Zapewnia kompletny wgląd i analizę oraz umożliwia strategiczne myślenie na każdym etapie projektu.


Rozwiązanie Cost Clarity umożliwia śledzenie wielu iteracji planów kosztów, zmian w prognozach kosztów, wątków komentarzy oraz zapytań o koszty za pomocą jednej platformy. Pomaga zwiększyć efektywność przeglądów planów kosztowych oraz przyspieszyć komunikację i proces podejmowania decyzji między Klientem a konsultantem ds. kosztów.


Zaprojektowany w celu zwiększenia wygody obsługi, prosty pulpit nawigacyjny pomaga poprawić dokładność raportowania kosztów projektów dzięki automatycznie generowanym wskaźnikom. Natomiast wizualizacje umożliwiają szybką i łatwą nawigację między podsumowaniami w celu uzyskania szczegółowych analiz kosztów.


Utwórz spersonalizowany pulpit kontroli wydajności na poziomie portfela i projektu w oparciu o najważniejsze wskaźniki. Wyraźne i proste wizualizacje pozwalają poznać obszar oraz przyczyny zmiany kosztów, a także całkowity wpływ decyzji projektowych.


Wbudowana w Cost Clarity baza danych analizy kosztów projektów pozwala udoskonalić porównywanie wskaźników danych i pomaga projektantom w maksymalizowaniu wartości ich działań.


Wszystkie plany kosztów, raporty i wiadomości e-mail można przechowywać w jednym miejscu, co pozwala na płynne przełączanie pomiędzy różnymi iteracjami i etapami projektów.


Przejrzystość kosztów można zintegrować z używanym oprogramowaniem, np. Excel czy CostX, co pozwala kierownikom ds. kosztów na importowanie istniejących danych do centralnego repozytorium.

MINUTES

Co klienci mówią o Cost Clarity
Informacje uzyskane dzięki Cost Clarity były bardzo dokładne i łatwe do zrozumienia. Jest to przełomowa innowacja w zakresie usług pomiarów ilościowych. Jako kierownik projektu uważam, że to rozwiązanie korzystnie wpływa na komunikację z klientem.
David McDonald
State Manager – QLD

Prosimy o kontakt z Matthew Mackeyem, aby uzyskać więcej informacji i odpowiedzi.

Matthew Mackey, Director - Quantity Surveying

Skontaktuj się z {imię}

Czekamy na Twoje opinie, ponieważ poprawę jakości życia możemy osiągnąć tylko dzięki współpracy.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office