Aktualnie przeglądane

Nasze doświadczenie w dostarczaniu usług zarządzania kosztami w rozmaitych sektorach pokazało nam kluczowe znaczenie wczesnego wdrażania procesu kontroli kosztów.


Projekty budowlane zawsze są złożone i coraz częściej wymagają napiętego harmonogramu. Mogą wymagać przyspieszenia procesu projektowania, który często skraca czas przeglądu i ocenę wartości projektów.


Rozwiązanie Cost Clarity opracowali specjaliści w zakresie zarządzania kosztami z Arcadis. Jego celem jest poprawa wrażeń klienta podczas planowania kosztów i zarządzania nimi za sprawą łatwej w obsłudze platformy. Zapewnia kompletny wgląd i analizę oraz umożliwia strategiczne myślenie na każdym etapie projektu.


Rozwiązanie Cost Clarity umożliwia śledzenie wielu iteracji planów kosztów, zmian w prognozach kosztów, wątków komentarzy oraz zapytań o koszty za pomocą jednej platformy. Pomaga zwiększyć efektywność przeglądów planów kosztowych oraz przyspieszyć komunikację i proces podejmowania decyzji między Klientem a konsultantem ds. kosztów.


Zaprojektowany w celu zwiększenia wygody obsługi, prosty pulpit nawigacyjny pomaga poprawić dokładność raportowania kosztów projektów dzięki automatycznie generowanym wskaźnikom. Natomiast wizualizacje umożliwiają szybką i łatwą nawigację między podsumowaniami w celu uzyskania szczegółowych analiz kosztów.


Utwórz spersonalizowany pulpit kontroli wydajności na poziomie portfela i projektu w oparciu o najważniejsze wskaźniki. Wyraźne i proste wizualizacje pozwalają poznać obszar oraz przyczyny zmiany kosztów, a także całkowity wpływ decyzji projektowych.


Wbudowana w Cost Clarity baza danych analizy kosztów projektów pozwala udoskonalić porównywanie wskaźników danych i pomaga projektantom w maksymalizowaniu wartości ich działań.


Wszystkie plany kosztów, raporty i wiadomości e-mail można przechowywać w jednym miejscu, co pozwala na płynne przełączanie pomiędzy różnymi iteracjami i etapami projektów.


Przejrzystość kosztów można zintegrować z używanym oprogramowaniem, np. Excel czy CostX, co pozwala kierownikom ds. kosztów na importowanie istniejących danych do centralnego repozytorium.

Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept Marketing cookies. You can do this here.
Co klienci mówią o Cost Clarity
Informacje uzyskane dzięki Cost Clarity były bardzo dokładne i łatwe do zrozumienia. Jest to przełomowa innowacja w zakresie usług pomiarów ilościowych. Jako kierownik projektu uważam, że to rozwiązanie korzystnie wpływa na komunikację z klientem.
David McDonald
State Manager – QLD
Matthew Mackey

Prosimy o kontakt z Matthew Mackeyem, aby uzyskać więcej informacji i odpowiedzi.

Matthew Mackey, National Director - Cost & Commercial Management

Skontaktuj się z {imię}

Czekamy na Twoje opinie, ponieważ poprawę jakości życia możemy osiągnąć tylko dzięki współpracy.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy