Jesteśmy dumni z bycia częścią koalicji miast, samorządów, firm, inwestorów oraz instytucji edukacyjnych uczestniczących w inicjatywie „Race to Zero” prowadzonej w zakresie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.


Dołączając do tej inicjatywy, firma Arcadis zobowiązała się do jak najszybszego osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych. Termin realizacji tej obietnicy wyznaczyliśmy na rok 2035. Określiliśmy także cel pośredni zakładający ograniczenie całkowitej emisji o połowę do roku 2028. Ponadto nie tylko jasno nakreśliliśmy działania, jakie podejmiemy, aby ten cel zrealizować – będziemy też otwarcie rozliczać się z naszych postępów.


Uważamy, że jest to nie tylko nasz obowiązek jako firmy i członka globalnej społeczności, ale także skuteczny sposób na pokazanie rządom na całym świecie, że czas na siedzenie z założonymi rękami już minął. Pora wziąć się za budowanie świata, który będzie neutralny pod względem emisji, odporny na zmiany klimatu i prawdziwie inkluzywny.

Alexis Haass

Więcej informacji oraz odpowiedzi na ewentualne pytania udzieli Alexis Haass.

Alexis Haass, Chief Sustainability Officer

Skontaktuj się z: Alexis

Mamy nadzieję, że ta opowieść Ci się podobała. Z przyjemnością nawiążemy kontakt również z Tobą i omówimy, w jaki sposób możemy pomóc Ci poprawić jakość życia w Twojej firmie

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy