You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Dane są kluczem do długoterminowego sukcesu organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nasze możliwości w zakresie pomiaru zrównoważonego rozwoju oferują spójne i ustrukturyzowane podejście do ilościowego określania wyników w obszarze ESG, zapewniając dokładne dane, wysoką jakość pomiaru i rygor techniczny.Pomiary zrównoważonego rozwojuSkupiamy się na pomiarze wskaźników związanych ze zrównoważonym rozwojem, określaniu ich wagi, ustalaniu granic obliczeń, a także wykorzystujemy najlepsze sprawdzone metodologie. Obliczamy:

  • Zakresy 1, 2 i 3 źródeł emisji gazów cieplarnianych, bazową skuteczność, trendy i punkty krytyczne.
  • Inne statystyki związane z zasobami (np. energia, woda, odpady). Identyfikujemy możliwości ograniczenia i optymalizacji zużycia zasobów.
  • Wskaźniki społeczne i dotyczące zarządzania powiązane z całościowym podejściem do zrównoważonego rozwoju.
Katie Eisenbrown

Porozmawiaj z ekspertem

Połącz się z: Katie Eisenbrown

Katie Eisenbrown

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Katie Eisenbrown.

Joanna Plaisant

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Joanna Plaisant.

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności