Aktualnie przeglądane

Dbamy o bezpieczne, zgodne z przepisami i zrównoważone działania w celu zarządzania ryzykiem oraz zaspokajania potrzeb społecznych i środowiskowych przez przyszłe pokolenia. Skupiamy się na zarządzaniu ryzykiem niefinansowym w ramach funkcji BHP i ochrony środowiska. Obejmuje to usługi doradztwa środowiskowego oraz BHP i ochrony środowiska w odniesieniu do powietrza, wody deszczowej, wód powierzchniowych, gospodarki odpadami stałymi i niebezpiecznymi.


Niektóre z naszych usług i możliwości w tym zakresie:

  • Zarządzanie ryzykiem niefinansowym w celu uzyskania niezawodnych operacji zgodnych z przepisami
  • Cyfrowe rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i BHP
  • Zarządzanie produktem
  • Usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska dotyczące powietrza, wody deszczowej, wód powierzchniowych oraz gospodarki odpadami stałymi i niebezpiecznymi
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
  • Należyta staranność w zakresie bezpieczeństwa inwestorów i ochrony środowiska
Frank Goossensen

Więcej o tym rozwiązaniu

Connect with Frank Goossensen for more information & questions., Global Sales Director, Resilience

Skontaktuj się z: Frank

Wybrane projekty

Dowiedz się, jak we współpracy z klientami realizujemy ich cele i poprawiamy ich jakość życia.

Nasze spostrzeżenia

Poznaj nasze najnowsze badania i przeczytaj wiadomości oraz opinie ekspertów.

Nasze możliwości

Więcej o tym rozwiązaniu

Chcesz złożyć projekt, zapytanie ofertowe albo cenowe? Skontaktuj się z nami, a my połączymy cię z odpowiednim ekspertem

Frank Goossensen

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Frank Goossensen.

Global Sales Director, Resilience

Skontaktuj się z: Frank

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy