You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Aktualnie przeglądane

Dbamy o bezpieczne, zgodne z przepisami i zrównoważone działania w celu zarządzania ryzykiem oraz zaspokajania potrzeb społecznych i środowiskowych przez przyszłe pokolenia. Skupiamy się na zarządzaniu ryzykiem niefinansowym w ramach funkcji BHP i ochrony środowiska. Obejmuje to usługi doradztwa środowiskowego oraz BHP i ochrony środowiska w odniesieniu do powietrza, wody deszczowej, wód powierzchniowych, gospodarki odpadami stałymi i niebezpiecznymi.


Niektóre z naszych usług i możliwości w tym zakresie:

  • Zarządzanie ryzykiem niefinansowym w celu uzyskania niezawodnych operacji zgodnych z przepisami
  • Cyfrowe rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i BHP
  • Zarządzanie produktem
  • Usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska dotyczące powietrza, wody deszczowej, wód powierzchniowych oraz gospodarki odpadami stałymi i niebezpiecznymi
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
  • Należyta staranność w zakresie bezpieczeństwa inwestorów i ochrony środowiska
Frank Goossensen

Więcej o tym rozwiązaniu

Connect with Frank Goossensen for more information & questions., Global Sales Director, Resilience

Skontaktuj się z: Frank

Wybrane projekty

Dowiedz się, jak we współpracy z klientami realizujemy ich cele i poprawiamy ich jakość życia.

Nasze spostrzeżenia

Poznaj nasze najnowsze badania i przeczytaj wiadomości oraz opinie ekspertów.

Nasze możliwości

Więcej o tym rozwiązaniu

Frank Goossensen

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Frank Goossensen.

Frank Goossensen, Global Sales Director, Resilience

Skontaktuj się z: Frank
Lacie Wournell

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Lacie Wournell.

Lacie Wournell, Global Director for Sustainable Operations

Skontaktuj się z: Lacie

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności