You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

STY 06, 2023 | News

Arcadis otrzymuje wyróżnienia od dwóch wiodących agencji ratingowych ESG za postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju

Arcadis utrzymuje pozycję lidera w rankingu Sustainalytics ESG Risk Rating i po raz pierwszy w historii otrzymuje ocenę "A-" za odpowiedzi w kwestionariuszu zmian klimatycznych CDP.

Po raz pierwszy od 12 lat raportowania do CDP, Arcadis uzyskał wynik "A-" w odpowiedzi na Kwestionariusz zmian klimatu z 2022 roku, poprawiając ocenę "B" z 2021 roku. W systemie ocen CDP, wynik "A-" plasuje Arcadis w kategorii "przywództwa", co oznacza, że Arcadis jest przykładem obecnych najlepszych praktyk w zakresie polityki i praktyk w kwestii zmian klimatu - wyróżnienie przyznawane corocznie jedynie niewielkiemu odsetkowi respondentów CDP.

CDP jest największym na świecie systemem dobrowolnego ujawniania informacji środowiskowych, w którym prawie 18 700+ firm, reprezentujących połowę globalnej kapitalizacji rynkowej, ujawniło wpływ na środowisko w zakresie klimatu, wody i lasów w 2022 roku. Arcadis znalazł się wśród zaledwie 16 procent firm w 2022 roku, które osiągnęły poziom liderów w swojej grupie działalności (Specialized Professional Services), przy czym średni wynik grupy to "C". Udało się to osiągnąć, pomimo wprowadzenia przez CDP bardziej rygorystycznej punktacji w zakresie różnych tematów, co spowodowało, że 66 procent firm z punktacją od D- do A- nie poprawiło swoich wyników w 2022 roku w stosunku do roku 2021.

Kilka z działań Arcadis odzwierciedlonych w wyniku w 2022 roku:

  1. Zobowiązanie do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z celem krótkoterminowym dostosowanym do osiągnięcia celu 1,5 stopnia. Cel ten został zweryfikowany i zatwierdzony przez Science- Based Targets Initiative (SBTi)
  2.  90% zużycie energii odnawialnej w operacjach globalnych w 2021 r.
  3.  Ograniczona pewność co do globalnej inwentaryzacji emisji (zakresy 1, 2, 3)
  4.  Sfinalizowane wyniki jakościowej analizy scenariuszy klimatycznych (CSA), która jest wykorzystywana do informowania Arcadis o ryzyku i możliwościach związanych z klimatem, aby przyspieszyć przejście na zerową emisję netto.

Ocena Sustainalytics

Ponadto, Arcadis utrzymał czołową pozycję (1. miejsce) w swojej branży (budownictwo i inżynieria oraz budownictwo niemieszkaniowe) w rankingu oceny ryzyka ESG 2022 wykonanej przez Sustainalytics, a także plasuje się w pierwszej 8 procentowej grupie firm analizowanej przez Sustainalytics, obejmującej ponad 15 000 przedsiębiorstw.

ESG Sustainability Rating Awards

W swoim rankingu Sustainalytics analizuje w jaki sposób firmy zarządzają tematami ESG (Environmental, Social, Governance), z którymi stykają się w codziennej działalności. Wynik z 2022 roku uwzględnia znaczący wzrost wykorzystania energii odnawialnej w globalnych działaniach Arcadis, zwiększenie liczby systemów zarządzania środowiskiem (EMS) posiadających certyfikat ISO 14001, wdrożenie nadzoru na poziomie zarządu nad kwestiami etyki biznesu oraz wdrożenie formalnej globalnej inicjatywy - Różnorodność, równość i integracja (Diversity, Equity, and Inclusion).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.arcadis.com/en/about-us/sustainability/our-non-financial-reporting

Joanna Jasińska

Skontaktuj się z Joanna Jasińska, aby uzyskać więcej informacji i zadać pytania

Joanna Jasińska, Marketing and Communications Manager

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności