You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

GRU 16, 2022 | Press Release

Konkurs o indeks Politechniki Warszawskiej: “Zrównoważone Środowisko” – Twoje rozwiązanie dla naszej Planety!

Warszawa, 07.12.2022 — Politechnika Warszawska wspólnie z Arcadis Polska zachęcają uczniów szkół średnich oraz techników do udziału w konkursie „Zrównoważone środowisko”. Nagrodą główną w konkursie jest indeks na uczelnię.

W konkursie organizowanym przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej może wziąć każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej z całej Polski.

Tematem bieżącej edycji konkursu (2022/23) jest zagospodarowanie wód opadowych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielnie opracować koncepcję zmiany zagospodarowania wybranego terenu miejskiego w swojej okolicy. Celem tej zmiany powinno być bezpieczne i racjonalne przejęcie wód opadowych oraz ich zagospodarowanie, a więc poprawa bilansu lokalnych zasobów wody.

Gotową koncepcję, zgodną z wymaganiami konkursu i obecnym stanem wiedzy technicznej, należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie na adres organizatora do 31.03.2023 r.

„Głównym celem konkursu “Zrównoważone środowisko” jest docenienie młodych ludzi zainteresowanych rozwojem technologii przyjaznych środowisku oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań problemów związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, źródłami energii i gospodarką obiegu zamkniętego. Poprzez realizację konkursu chcemy uwrażliwić młodych ludzi na problemy znajdujące się w ich najbliższej okolicy i otworzyć na poszukiwanie technicznych rozwiązań w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Konkurs jest również szansą na uzyskanie indeksu Politechniki Warszawskiej i studia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska bez kwalifikacji opartej na wynikach matury. Dla Laureatów przewidziane są również atrakcyjne nagrody.”, wyjaśnia prof. Paweł Popielski, Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

„Inspirowanie młodego pokolenia i uwrażliwienie go na sprawy związane z ochroną środowiska i zmiany klimatu jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek” – mówi Jarosław Miziołek, CEO Arcadis w Polsce. „Potrzebna jest nam wyobraźnia młodych ludzi, ich pasja i ambicja. Potrzebujemy ich zdolności do innego sposobu myślenia i nieustannej gotowości do kwestionowania dotychczasowych metod postępowania. Pełni pasji, innowacyjni ludzie są siłą napędową naszego sukcesu i zajmują miejsce w samym sercu naszej organizacji i działalności, od tworzenia lepszych warunków mieszkaniowych i rewolucjonizowania systemów komunikacji i transportu, po tworzenie kultowych przestrzeni i znajdowanie nowych rozwiązań dla złożonych wyzwań związanych z ochroną środowiska”.

Według badań przeprowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej* młodzi Polacy i młode Polki są świadomi obecnej sytuacji na świecie i zauważają skutki zmian klimatu. Wiedzę w tej tematyce czerpią przede wszystkim z Internetu oraz programów telewizyjnych - wiadomości, filmów dokumentalnych oraz kanałów przyrodniczych. Do najbardziej popularnych działań podejmowanych na rzecz klimatu przez młodych ludzi należą przede wszystkim: segregacja odpadów (66 proc.), ograniczanie zużycia wody (62 proc.) oraz ograniczanie zakupów (56 proc.).

Więcej informacji na temat konkursu (regulamin konkursu, szczegółowy opis zadania, informacje o nagrodach dla laureatów, materiały pomocnicze oraz kontakt z organizatorami) znajduje się na stronie internetowej https://is.pw.edu.pl/konkurs/.

*Link do cytowanych badań Centrum Edukacji Obywatelskiej: https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/aktualnosci/badanie-swiadomosci-mlodziezy-i-mlodych-doroslych-w-polsce-na-temat-zmiany

DODATKOWE INFORMACJE/KOMENTARZ:

Joanna Jasińska 
Communication Manager 
@ : joanna.jasinska@arcadis.com  

O ARCADIS

Arcadis jest wiodącą w świecie globalną firmą projektową i doradczą w zakresie zrównoważonego rozwoju zasobów naturalnych i zabudowanych. Zatrudnia 29 tys. ludzi, w ponad 70 krajach, którzy łącznie generują 3,4 mld euro przychodów. Aktywnie wspiera UN-Habitat, wiedzą i doświadczeniem, celem poprawy jakości życia w szybko rozwijających się miastach na całym świecie. Więcej informacji: www.arcadis.com

Joanna Jasińska

Connect with Joanna Jasińska for more information & questions.

Joanna Jasińska, Marketing and Communications Manager

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności