• Management

Lidewij de Haas

Directeur Client Development

Huidige positie
Directeur Client Development

Vorige posities
Directeur Divisie Milieu & Ruimte (2011-2013)
Directeur marktgroep MiIieu & Leefomgeving (2007-2010)
Hoofd adviesgroep Milieu-effectrapportage (2002-2007)
Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1999-2001)
Projectleider Arcadis (1994-1998)

Overige functies
Portefeuillehouder duurzaamheid Directie Arcadis Nederland (inclusief MVO)
Lid Client Development Program Europa
Lid Client Development Program Europa
Lid Bestuur KNHM
Lid Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Arcadis<
Kantoordirecteur Arcadis Arnhem Lid comité van aanbevelingen Topvrouwen

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.