Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Arcadis Nederland Holding en de met haar verbonden ondernemingen.

Ada van der Veer

Voorzitter RvC

Alan Brookes

Lid RvC

Roland van Dijk

Lid RvC

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.