• Services: Strategisch milieuadvies, Planvorming, milieueffectstudies en natuur, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Power, Rijksoverheid

Tennet 380 kV Doetinchem-Wesel

Nederland-Duitsland - Door de toename van het energieverbruik en het grensoverschrijdend transport van energie wil TenneT een nieuwe 380 kV-verbinding realiseren tussen Doetinchem en Wesel in samenwerking met haar Duitse tegenhanger Amprion.

22 Km

lijnverbinding op Nederlands grondbezit

10

alternatieve routes verdeeld in 3 zones; uitgebreide assessment
380 kv TenneT

Voor nieuwe verbinding milieueffectrapportage (MER) vereist voor het Rijksinpassingsplan (RIP)

Milieueffectrapportage (MER)

De 22 km lange lijn kruist verschillende Nederlandse gemeenten vóór het de Duitse grens bereikt. Een milieueffectrapportage (MER) is vereist voor het Rijksinpassingsplan (RIP). Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk het RIP en coördineert alle procedures, inclusief de MER. Tennet is verantwoordelijk voor het leveren van een MER dat aan de eisen van het ministerie voldoet, de publieke weerstand kan weerstaan en dat zowel technische en milieutechnisch informatie biedt voor de eigen business case. 

Aanpak

In het MER is vooral ingegaan op de planvorming en de interne besluitvorming. De aanpak van de procedure vraagt om een uitgebreide assessment (10 alternatieve routes verdeeld in 3 zones). Er is veel aandacht besteed aan de verschillende belangen van de stakeholders.

Positieve beoordeling

Grensoverschrijdende effecten en procedurele eisen zijn effectief aangepakt. Alle informatie is verwerkt in een MER die de publieke consultaties heeft doorstaan. De Commissie m.e.r. heeft een positieve beoordeling over het MER afgegeven. Alle vergunningaanvragen zijn op tijd ingediend en behandeld volgens de gewenste kwaliteitsstandaarden. De voorbereidingen voor de realisatie van het project zijn gestart.

Resultaten voor de klant

We hielpen TenneT bij het bereiken van een deel van haar belangrijke doelstellingen:

  1. het faciliteren van transport van hernieuwbare energie. Voldoende transportcapaciteit is essentieel voor de groei en het succes van hernieuwbare energie in het West-Europese net. Direct vervoer tussen de Nederlandse en Duitse netten kunnen worden geïntensiveerd via de nieuwe interconnector.
  2. het realiseren van een cruciaal onderdeel van een sterke, onderling verbonden, Europees elektriciteitsnet. Extra vermogen koppeling tussen Duitsland en Nederland is in lijn met de ambities van de EU, voor een sterker en meer onderling verbonden Europees elektriciteitstransportnet.
  3. het realiseren van de verbinding met respect voor het milieu. De interconnector zal zijn omgeving beïnvloeden. Door de uitgebreide MER werd het mogelijk om passende maatregelen te nemen om de invloed op het milieu te minimaliseren en gevolgen te beperken.
  4. het verbeteren van het 'level playing field' in de interne Europese markt voor elektriciteit. De Doetinchem - Wesel interconnector, zoals interconnectoren in het algemeen, zal bijdragen aan de ontwikkeling van de interne Europese markt voor elektriciteit, hetgeen prioriteit heeft in het Europese beleid.
380 kv TenneT

Resultaten

22 Km

lijnverbinding op Nederlands grondbezit

10

alternatieve routes verdeeld in 3 zones; uitgebreide assessment

Vragen over dit project

Garnt Swinkels

teamleider MER en vergunningen +31 (0)6 2706 1764 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.