• Services: Architectonisch ontwerp, Landschapsarchitectuur, Duurzame Gebiedsontwikkeling, Architectuur, Master Planning
  • Sectoren: Aannemers, Projectontwikkelaars, Publieke Sector, Transport

Stationslandgoed Driebergen-Zeist

Driebergen-Zeist - Het stationsgebied Driebergen-Zeist wordt grondig vernieuwd. Station en omgeving veranderen van verkeersknelpunt in een compact, veilig en duurzaam OV knooppunt. De overweg zorgt niet langer voor files en onveilige situaties. Het spoor krijgt meer capaciteit en er zijn meer fietsenstallingen en parkeerplaatsen. De herontwikkeling is aangegrepen om het groene karakter van het gebied verder te versterken. Door de nieuwe invulling van het gebied verbetert bovendien de bereikbaarheid van omliggende bedrijven, inclusief het nieuwe hoofdkantoor van Triodos.

12.500

reizigers per dag

20%

meer treinen op de corridor Schiphol - Utrecht - Nijmegen

Veilig en duurzaam knooppunt in een groene, historische omgeving

In de nieuwe situatie zorgt een ongelijkvloerse kruising voor een goede doorstroming van het verkeer. De doorgaande weg wordt verdubbeld en gaat onder het spoor door en een tweede spoorwegovergang verdwijnt. Fietsers krijgen een eigen fietsroute waardoor ze veilig het stationsgebied kunnen doorkruisen. En onder de sporen kun je straks het nieuwe, levendige stationsplein én de overdekte fietsenstallingen vinden.  

Ontsluiting gebied 

Met de ligging aan de A12, het spoor en het regionale busnetwerk is Driebergen-Zeist voor reizigers een belangrijk OV-overstappunt. Voor een betere ontsluiting komen er vier in plaats van drie sporen. De intercity’s kunnen de sprinters dankzij het extra spoor inhalen waarbij de langsrijdende intercity’s niet meer vlak langs de wachtende reizigers razen. Het nieuwe station krijgt in het midden één breed perron waar in principe alleen de sprinters stoppen.  
Aan de noordzijde zorgt het nieuwe busstation voor een snelle OV-ontsluiting van de omliggende gemeenten. En aan de zuidzijde biedt de nieuwe parkeergarage ongeveer 600 parkeerplaatsen aan. 
Ook omliggende bedrijven profiteren van de betere ontsluiting van het gebied. Zo helpen wij bijvoorbeeld ook de Triodosbank bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor op een aanliggend landgoed.  

Engelse landschapsstijl 

Station Driebergen-Zeist ligt midden in een aantal bekende landgoederen. Daarom is het stationsgebied vormgegeven als een stationslandgoed met ontwerpelementen van de Engelse landschapsstijl waardoor de omgeving een passende, aangename en sociaal veilige uitstraling krijgt. 


Duurzaam 

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij de materiaalkeuze zoals bijvoorbeeld het hergebruik van de oude stationskap. Om zoveel mogelijk energieneutraal te zijn, zijn de nieuwe perronkappen ook voorzien van zonnepanelen. 
Ook is er veel aandacht besteed aan de relatie met de omgeving. In het integraal ruimtelijk ontwerp zijn weg, spoor en station op zorgvuldig ingebed tussen de vele monumentale bomen en historische landgoederen. Nieuwe robuuste boomgroepen rond station, busstation en wegen zorgen voor een groene stationsomgeving, die zo een poort naar de Utrechtse Heuvelrug vormt. De vernieuwde locatie fungeert bovendien als compensatiegebied voor de ecologische hoofdstructuur (EHS).  

Integraal Safety Management

Voor het borgen van de veiligheid is een Vergunning voor Indienststelling (VVI) vereist die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afgeeft. Vanuit Integraal Safety Management beoordelen wij de veiligheidsdossiers van aannemers en stellen wij het Integraal Veiligheidsdossier op. Deze dossiers moeten zijn opgesteld volgens de Europese methode voor risicobeheersing (CSM-REA) en worden onafhankelijk getoetst door TÜV Rheinland Rail Certification als (Risk) Assessment Body.

Onze rol 

Voor het ministerie I&W, de provincie Utrecht, de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist en de NS begeleiden we samen met ProRail de uitvoering van het stationslandgoed Driebergen-Zeist. Een belangrijke eis is daarbij om zo min mogelijk hinder te veroorzaken aan omwonenden en gebruikers van weg en spoor. Dat maakt fasering van de uitvoering cruciaal.  

Verder zijn we betrokken bij de initiatief- en planstudiefase en de bestemmingsplan- en Raad van State procedure. We hebben het referentieontwerp, beeldkwaliteitsplan en het ontwerp van het tijdelijke station gemaakt en zorgen voor de communicatie en afstemming met omwonenden, bedrijven en landgoederen. Tot slot zijn we verantwoordelijk voor het opstellen van diverse overeenkomsten, contracten, de aanbesteding ervan en de gehele uitvoeringsbegeleiding van de contracten. Als in 2020 het stationslandgoed klaar is, blijven we betrokken bij de nazorg. 

Meer actuele informatie van ProRail over dit project: Driebergen-Zeist 

 
Het nieuwe stationsplein komt onder de sporen
Het stationsgebied sluit aan op de groene, historische landgoederen
Fietsers bereiken via een eigen, veilige route het station en overdekte fietsenstalling
De onderdoorgang zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer
Overweg Hoofdstraat Driebergen op 10 augustus 2018 opgeheven

In de media

 Duurzaam Bedrijfsleven.; Transformatie van het station: ‘Dit is het eerste duurzame landschapsstation van Nederland’

Bekijk ook de animatie hieronder.

Update 1: 16-daagse station Driebergen Zeist

Update 2: 16-daagse station Driebergen-Zeist

Het Diepste Punt in Driebergen-Zeist trailer

Bekijk ook onderstaand filmpje: Nieuwe huisvesting Triodos bank op Landgoed De Reehorst naast station Driebergen-Zeist

Landgoed de Reehorst Triodos bank from Arcadis Nederland on Vimeo.

Podcast

Beluister hier de podcast:  Marjolijn Versteegden en Pim van de Kragt op het Nationaal Stationscongres. Daar spraken zij over het nieuwe station Driebergen-Zeist en over bedrijven, die zich graag in de buurt van stations willen vestigen

Rolverdeling Architectuur

  • Projectmanager: Pim van de Kragt
  • Masterplanning & Integraal Ruimtelijk Ontwerp: Luc Veeger & Remco van der Wal
  • Architectuur: Jeroen Eulderink
  • Landschap: Hans Smolenaers 

Resultaten

12.500

reizigers per dag

20%

meer treinen op de corridor Schiphol - Utrecht - Nijmegen

50–60%

minder energieverbruik

Vragen over dit project

Pim van de Kragt

Projectmanager Stations +31 (0)6 2706 1417 Stel mij een vraag

Luc Veeger

Senior Architect +31 (0)6 2706 1222 Stel mij een vraag

Jeroen Eulderink

Senior Architect +31 (0)6 2706 2001 Stel mij een vraag

Hans Smolenaers

(Landscape) Architect & Urbanist +31 (0)6 1195 4918 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.