• Services: Landschapsarchitectuur, Projectmanagement, Architectuur, Programma- en projectmanagement
  • Sectoren: Publieke Sector, Onderwijs

Schoolplein Zwolle verandert in groene oase

Zwolle - Steeds meer schoolbesturen zien het belang van een groene oase, waar kinderen kunnen ravotten, kletsen en ontdekken. Maar de groene pleinen bieden meer. Na het spelen op een groen plein kunnen leerlingen zich beter concentreren in de les en het pestgedrag vermindert. Verder is een natuurlijk speelveld klimaatbestendig: groen vangt meer regenwater op dan een traditioneel betegeld plein. Ook biedt het omwonenden een plek om elkaar te ontmoeten.

Klimaatbestendig plein biedt ruimte voor ontmoeting en rust

De Provincie Overijssel ziet dat steeds meer scholen hun schoolplein willen vergroenen. De regeling ‘Groene schoolpleinen’ van de provincie stimuleert dit. Om tot een groen, klimaatbestendig plein te komen, is meer nodig dan financiële ondersteuning. Het is verstandig om in een vroeg stadium omwonenden te betrekken bij de veranderingen. Verandering van zo’n plein heeft namelijk effect op de hele omgeving. Ervaring leert dat ‘korte lijnen’ met betrokkenen bij de voorbereiding zorgen voor meer draagvlak en medewerking bij de uitvoering.

Experiment

Met dit alles in het achterhoofd, is Arcadis gesprekken gestart met Vivente, de overkoepelende organisatie van twintig Protestant Christelijke basisscholen in Zwolle. Vivente is ambitieus aan de slag met verduurzaming van haar scholen. Toepassing van duurzame maatregelen binnen haar schoolgebouwen gaat Vivente inmiddels goed af, maar hoe kunnen ze die ook buiten het schoolgebouw vormgeven? Met een zogenaamd ‘Living Lab’ zijn de mogelijkheden voor het vergroenen van schoolpleinen verkend. Daarin leveren de partners van Climate Campus Zwolle hun inbreng. Basisschool De Zevensprong is de eerste school die het aandurft om de door Climate Campus geformuleerde eisen, voorwaarden en aanbevelingen voor een groen schoolplein in praktijk te brengen. 

Samen met de buurt, de leerlingenraad, ouders en maatschappelijke partners maakt de school een uitgebreid plan. De keuze valt op een ontwerp met een rond binnenplein, een amfitheater en een waterroute met daaromheen een kruidentuin, grasveld en heel veel bomen en struiken. Er komt bewust geen hek om het plein, want het groene schoolplein wil een plek zijn waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen mag het ‘plein’ betreden, ook na schooltijd. 

In de eerste fase van het project werkt Arcadis als onafhankelijk procesbegeleider intensief  samen met opdrachtgever De Zevensprong, Partout kinderopvang en gemeente Zwolle. De wensen van omwonenden en belanghebbenden zijn vertaald in een schetsontwerp. Na de verdere projectvoorbereiding en uitvoeringsontwerp verzorgt Arcadis ook de realisatie. Inmiddels genieten leerlingen en omwonenden van het nieuwe, groene en klimaatbestendige schoolplein.


“Een groen plein doet prettiger aan, heeft een educatieve functie én nodigt uit tot bewegen’’

Clarina Streuer, directeur van Christelijke Daltonschool de Zevensprong


Vragen over dit project

Leonoor van der Linden

Landschapsontwerper +31 (0)6 2706 1129 Stel mij een vraag

Derjan Welleweerd

Adviseur Stedelijk water en Watertechnologie +31 6 2706 0243 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.