• Services: Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Master Planning
  • Sectoren: Aannemers, Projectontwikkelaars, Power

Rotterdamse Schouwburgplein: proeftuin voor klimaatbestendige, circulaire steden

Rotterdam - Initiatiefnemers Rotterdamse Schouwburg en De Doelen ontwikkelen samen met partners Arcadis, Eneco, Dura Vermeer, gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, ministerie van IenM en TNO een plan om te investeren in de verduurzaming van het gebied rondom het Schouwburgplein in het centrum van Rotterdam. Doel is om het gebied stapsgewijs klimaatneutraal te maken in 2030. Met het oog daarop is het streven gericht op 40% klimaatneutraliteit in 2020.

40%

klimaatneutraliteit in 2020

100%

klimaatneutraliteit in 2030
Klimaatadaptatie

Verduurzaming

Het initiatief maakt deel uit van 7 Square Endeavour, een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsproject met als missie steden toekomstklaar te maken. Het speelt op lokale schaal in op de wereldwijde verstedelijking en de daarmee samenhangende vervuiling, hittestress en wateroverlast. Slim en innovatief omgaan met energie en klimaatbestendig maken van het gebied behoren tot de speerpunten van het project. Het Rotterdamse Schouwburgplein fungeert als proeftuin voor nieuwe innovatieve technologieën, cyclische processen en businessmodellen. Het Rotterdamse plein is het eerste plein in een reeks van zeven pleinen wereldwijd, die hiermee aan de slag gaan.

Klimaatbestendig, slim en circulair

Het programma draagt oplossingen aan op onder meer het gebied van transport, milieu, watervoorzieningen, stedelijke planning, bestaande bebouwing en leefbaarheid. Het richt zich op integrale oplossingen voor energiemanagement, cyclische processen en groenblauwe inrichting. Denk hierbij aan smartgrids, energieopwekking –opslag en -uitwisseling, grijs water, groene daken en andere nieuwe technologieën die toepasbaar zijn door en voor alle mensen die wonen, werken en recreëren in dit gebied. 

Economische voordelen

Naast een beter milieu biedt deelname hen ook economische voordelen, zoals lagere energiekosten door energiebesparing. 

Ambitieus

De samenwerking en participatie van alle partners en stakeholders rondom het gebied is essentieel en op deze schaal van grootte uniek. De ambitie van 7 Square Endeavour is om de (bestaande) initiatieven, kennis, belangen en expertise aan elkaar te koppelen en samen nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen. Voor 7 Square Endeavour heeft Arcadis het programmamanagement en communicatie uitgevoerd. Na de analyses van het energie- en watergebruik van het Schouwburgplein hebben we dit samen met de gebiedspartners vertaald naar een strategie met concrete doelen om een energieneutraal en klimaatadaptief plein te ontwikkelen. Daarbij is via business cases in kaart gebracht welke panden geschikt zijn voor duurzame multifunctionele daken met ruimte voor groen, waterberging, energieopwekking en verblijf.

Lessen uit de ervaringen zijn nu gebundeld in boekje

Partijen met ambities op het vlak van klimaatadaptatie en energietransitie tonen veel belangstelling voor wat er in Rotterdam gebeurt. Reden voor 7 Square Endeavour om de lessen uit de praktijkervaringen van de afgelopen 3 jaar in een handzaam boekje samen te vatten. U kunt het boekje hier downloaden.

Resultaten

40%

klimaatneutraliteit in 2020

100%

klimaatneutraliteit in 2030

Vragen over dit project

Yoeri Schenau

Programmamanager Duurzaamheid +31 (0)6 2706 1331 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.