• Services: Master Planning, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Projectontwikkelaars, Natuurlijke Hulpbronnen, Productie en Industrie, Publieke Sector, Transport

Ministerie treft maatregelen om ongewenste ‘lasten’ door de Omgevingswet te voorkomen

Nederland - Onder de Omgevingswet verdwijnt onder meer het instrument Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets voor de vergunningverlening. Hierdoor dreigen activiteiten die dat nu nog niet zijn, ineens vergunningplichtig te worden. Het Ministerie wil dat voorkomen. Deels omdat veel van die nieuwe vergunningplichtige activiteiten geen enkel effect op het milieu hebben. En deels om te verhinderen dat bedrijven hun administratieve lasten zien toe- in plaats van afnemen.

Uitsluitingsdrempels en m.e.r. drempelwaarden

Het is voor die gevallen interessant om een uitsluitingsdrempel voor m.e.r.- beoordeling en bijbehorende vergunningplicht te introduceren. En m.e.r. drempelwaarden (ook wel: ondergrenzen) vast te stellen, bijvoorbeeld qua capaciteit en afstand tot beschermde gebieden, waarbij de milieu-impact van die activiteiten nagenoeg nihil is. Arcadis onderzoekt op welke wijze het ministerie van Infrastructuur en Milieu vorm en inhoud kan geven aan dergelijke uitsluitingsdrempels. Daarbij kijken we ook naar hoe dit in andere Europese landen – waaronder Oostenrijk - geregeld is, zodat het Ministerie op basis van geleerde lessen elders, de best passende insteek voor Nederland kan kiezen. Dit proces  resulteert in een nieuw raamwerk van drempelwaarden dat wordt opgenomen in het Omgevingsbesluit onder de Omgevingswet.


Vragen over dit project

Bob van Horne

senior Projectleider +31 (0)6 4664 7241 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.