• Productie en Industrie

Manufacturing & Technology

Door nieuwe technologie en politieke verschuivingen, onderzoeken steeds meer producenten of hun productiefaciliteiten, R&D-centers of logistieke hubs nog wel op de juiste locatie staan en of deze nog voldoen aan de eisen van de markt.

Niels Schols

sectorleider Manufacturing & Technology +31 (0)6 5073 6708 Stel mij een vraag
Mischkonzerne und Konglomerate

Lean productiefaciliteiten verbeteren de life cycle van producten

Om dit zo goed mogelijk te doen analyseren ze hun productlevenscyclus en natuurlijke en gebouwde assets en portfolio’s steeds meer real-time. Het aantrekken van talenten is steeds urgenter en de omgeving waarin we werken wordt nog belangrijker. Mondialisering zorgt ervoor dat de concurrentie zich steeds meer op wereldwijd niveau afspeelt. Klanten worden veeleisender, ze vragen om meer waarde, tegen lagere kosten in minder tijd. De focus verlegt zich op meerdere fronten van bezit naar delen, van inkopen naar zelf produceren en van locatie-gebonden operatie naar wereldwijd leveren en aansturen van expertise en services.
Al deze ontwikkelingen leggen een druk op organisaties om flexibel te zijn in businessmodellen, processen, samenwerking, bedrijfshuisvesting en productieopstellingen. Een toenemende druk op mensen, omgeving, gebouwen en prestaties. Organisaties die op deze fronten continu en op verschillende vlakken tegelijk werken aan optimalisatie, verantwoord met hun omgeving omgaan en flexibel zijn, creëren een voorsprong en maken zich onmisbaar voor hun klanten en omgeving.

Vanuit onze missie ‘Improving the quality of life’ helpen we organisaties al ruim 130 jaar wereldwijd bij het realiseren en optimaliseren van hun assets en processen. Dit doen we door onze klanten bij te staan met mankracht, kennis en ervaring op het gebied van engineering en advies. Hierbij ondersteunen we organisaties, zodat zij hun resultaten blijvend kunnen verbeteren in harmonie met de omgeving. 

Industrie 4.0

Er is een ware revolutie gaande in de industriële sector, industrie 4.0. Stijgende klantvraag, ‘speed to market’, wetgeving en nieuwe technologie, zoals nanotechnologie, cloud computing en het 'Internet of Things' (IoT), drijft de industrie om meer met minder te doen. Zo zijn er minder mensen nodig in de productieketen. Dit zorgt voor kostenverlaging, snelheid, precisie, efficiëntie en flexibiliteit voor veel producenten.  

3D-printen 

3D-printen maakt het mogelijk om bijna elk component zelf te printen door gebruik van metaal, plastic, gecombineerde materialen en zelfs levend weefsel. Dit heeft een grote impact op R&D-processen en productlevenscycli. Investeringen in R&D-afdelingen en vestigingen nemen toe. 

Nanotechnologie 

Nanotechnologie zorgt voor een steeds geavanceerder en preciezere productie. In de toekomst zal deze technologie steeds meer geïntegreerd worden. 

Internet of Things (IoT) 

De Internet of things is revolutionair in het verbinden van het internet met slimme objecten, die zonder tussenkomst van mensen, een keten vormen en status informatie doorgeven. Zo kan downtime gereduceerd worden, de kwaliteit omhoog en wordt verspilling tegen gegaan.

Big Data en voorspellend onderhoud

Producenten verhogen hun efficiëntie en productiviteit aanzienlijk wanneer ze snel en gericht data verzamelen, verwerken en analyseren. Door bijvoorbeeld drones in te zetten of andere geavanceerde elektronische apparaten kan men met dashboards processen beheersen en, op tijd en zonder risico, inzicht krijgen in de status van alle assets. Dit helpt bij het voorspellen van onvolkomenheden en gebreken, waardoor de downtime en kosten worden verminderd. Steeds meer producenten gebruiken data en voorspellende onderhoudstechnologieën om de faciliteiten te monitoren en beheren. 
In beheer, onderhoud en het faciliteren van het integraal managen van assets maakt Arcadis o.a. gebruik van drones en slimme dashboards. We noemen dit Asset Data Analytics. 

Distributie en automated warehousing 

Disruptieve veranderingen zoals het ‘Internet of Things’, drones en globalisering leggen druk op warehouses om te automatiseren. De uitdaging voor producenten, distributeurs en retailers is het minimaliseren van de ‘supply chain’ kosten van zowel interne als externe distributie en warehousing. Snel kunnen produceren en leveren tegen lage kosten is de sleutel tot succes. Er is vraag naar het optimaal combineren van e-commerce, een goede logistieke keten en de mogelijkheid om distributieprocessen op afstand te volgen. De juiste combinatie tussen clicks, transport en assets is daarom essentieel. De uitdaging voor beleggers en ontwikkelaars van vastgoed met een logistieke functie is het vinden van locaties en objecten die kunnen mee bewegen met de snel veranderende functionele gebruikerseisen van de vastgoedmarkt. Daarnaast groeit de behoefte aan efficiëntie in de ‘last mile distributie’ en daarmee aan kleinschaligere, bij voorkeur geautomatiseerde, logistieke centra binnen gemeentegrenzen.

Food & Beverage

De behoefte aan volledig geautomatiseerde fabrieken neemt toe. Net als de behoefte om de hele ‘product life cycle’ te optimaliseren en te verduurzamen, van: R&D, productie, logistiek tot verkoop. Met multidisciplinaire teams werken wij voor grote spelers in de Food & Beverage industrie. Zowel gevestigde partijen als innovatieve partijen in opkomende markten begeleiden we om hun assets zodanig te optimaliseren dat de productlevenscyclus feilloos past in het businessplan. 
Arcadis ontwerpt en construeert fabrieken en installaties, adviseert en begeleidt bij het aanvragen van vergunningen en geeft ondersteuning op het juridische vlak. Ook biedt Arcadis advies en ondersteuning bij afvalmanagement, afvalwaterzuivering, duurzaamheid en veiligheid. Onze ervaring in de food & beverage sector heeft ervoor gezorgd dat we projecten opleveren met een verlaagd risico, reductie van kosten en snelle doorlooptijden. 

Onze project aanpak
In elk project leveren we een volledig toegewijd team, onder leiding van een ervaren projectmanager en een team van specialisten. Van ontwerp tot realisatie en in beheer en onderhoud.  Al in een vroeg stadium bekijken we actief en samen met onze klanten of er nog andere behoeften of belangen zijn die we al kunnen meenemen in een geïntegreerde projectaanpak. 

Arcadis kan als een van de grootste ingenieursbedrijven in Nederland met zijn wereldwijde expertise klanten ondersteunen in alle aspecten van een project. 
Digitale uitgave

Industrie Update behandelt 4x per jaar nieuws, trends, praktijkcases en wet- en regelgeving.

Maart 2017

December 2016

Juli 2016

April 2016

December 2015

November 2015

Vragen over deze sector

Niels Schols

sectorleider Manufacturing & Technology +31 (0)6 5073 6708 Stel mij een vraag