• Research

Waarde bouwgeschillen stijgt ruim 60% naar USD 51 miljoen

Rapport Global Construction Disputes: The Higher the Stakes, the Bigger the Risk. Geschillen rond grote wereldwijde bouwprojecten stegen in 2014 opnieuw aanzienlijk in waarde. Het was het tweede opeenvolgende jaar waarin sprake was van een toename. De waarde kwam uit op gemiddeld USD 51 miljoen, een stijging van USD 19 miljoen ten opzichte van 2013.

Global Construction Disputes Report 2016

"Dit is het tweede opeenvolgende jaar waarin de waarden stijgen tot gemiddeld $ 51million."

Het aantal projecten waarbij sprake is van een bouwgeschil zal in 2015 naar verwachting ook toenemen. Reden hiervoor zijn de lage marges die tijdens de economische neergang zijn afgedwongen en de krapte op de arbeidsmarkt. "Hoewel veel van deze geschillen achter gesloten deuren worden beslecht, kunnen de tijd en de kosten die ermee gemoeid gaan grote problemen opleveren." Resultaten 2015 Global Construction Disputes: Het rapport 'The Higher the Stakes, the Bigger the Risk' is een onderzoek dat voor het vijfde opeenvolgende jaar is uitgevoerd en zicht geeft op het tijdsbestek, de meest voorkomende oorzaken en beslechtingsmethoden van bouwgeschillen wereldwijd. Uit het rapport blijkt dat bouwgeschillen in Azië de hoogste waarde hebben met een waarde die meer dan verdubbelde en uitkwam op USD 85,6 miljoen. Het Midden-Oosten volgt op de voet met USD 76,7 miljoen. In Noord-Amerika en het VK daalde de waarde naar respectievelijk USD 29,6 miljoen en USD 27 miljoen.

Arcadis White paper

Global Construction Disputes 2015

The higher the stakes, the bigger the risk

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.