Man die op een brug naar de stad fietst.


Grote en vaak complexe vraagstukken vragen een programmatische aanpak

Managen van samenhangende activiteiten binnen een tijdelijke, flexibele organisatiestructuur

Vanuit hun strategie richten zij zich op het behalen van doelen voor bijvoorbeeld duurzaamheid en veiligheid terwijl de focus meer dan ooit ligt op garanties op tijd en betaalbaarheid. Daarbij moeten ze ook rekening houden met de wensen van hun stakeholders. Uiteindelijk gaat het om het best haalbare resultaat voor de burger. Zoals een fijne, veilige wijk om te wonen of het filevrij rijden. Een programmatische aanpak helpt deze doelen te bereiken, zeker wanneer de kaders bij aanvang niet helemaal helder zijn.

Wat is programmamanagement?

Het managen van samenhangende projecten en activiteiten binnen een tijdelijke, flexibele organisatiestructuur noemen we programmamanagement. Kenmerken van programmamanagement zijn:

  • gestandaardiseerde aanpak
  • werken met templates
  • digitalisering
  • continu borgen met de bovenliggende strategie

Een programmatische aanpak vraagt om een breed blikveld. Het jaagt op korte termijn zaken aan om snel op stoom te komen. De aanpak op lange termijn volgt de lijn van de strategie, maakt helder wie intern verantwoordelijk is (governance), borgt kennis, zorgt voor continuïteit en organiseert nieuwe werkwijzen.

Naar een integraal programma

Grote, complexe projecten én opgaven met maatschappelijke raakvlakken zoals verduurzaming, circulair bouwen en energietransitie lenen zich voor een programmatische aanpak. Veel opdrachtgevers staan voor een overstap van een zogenaamde ‘project-by-project’ aanpak, waarin ieder project als een individuele activiteit wordt benaderd, naar een programmatische, integrale aanpak. Op verschillende manieren kunnen onze deskundigen hierbij helpen. 

Bij het opzetten van bijvoorbeeld een duurzaamheidsprogramma zet Arcadis stap voor stap een sterk programma neer en richten wij een doelgerichte organisatie in. Onze experts streven daarbij naar enthousiasme in de hele organisatie en zorgen dat de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zijn. Naast maatwerk, verankeren wij het programma in de bestaande organisatie en begeleiden of coachen de programmamanager. 

Eén gemeenschappelijke doel

Grote, complexe projecten of programma’s bestaan uit veel kleine deelprojecten. Denk bijvoorbeeld aan het verbreden van een snelweg of een Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin de opdrachtgever met veel en verschillende activiteiten en stakeholders te maken krijgt. Gewerkt wordt aan één gemeenschappelijk doel waarbij onze experts helpen dit doel te bereiken. Dit kan door de samenwerking tussen mensen van de eigen organisatie en andere organisaties te managen, het leveren van een inspirerende programmamanager en het inzetten van betrouwbare specialisten die het programmateam versterken. 

De overstap naar een programmatische aanpak daagt ook de houding en het gedrag tussen opdrachtgever en opdrachtnemer uit. Een gevoelig proces dat een cultuurverandering teweegbrengt. Door de belangen van alle betrokkenen in het proces te verbinden en samen te ontwikkelen en te innoveren, zorgt voor transparantie en vertrouwen. Wij zijn pas tevreden als de automobilist niet meer in de file staat, of een bewoner veilig woont achter een dijk. 

Opzetten Program Management Office

Naast het leveren van capaciteit, ondersteunen onze deskundigen de programmamanager met het inrichten en verrijken van een geïntegreerd, professioneel supportsysteem: een Programma Management Office (PMO). Het PMO vormt het operationele hart van het programma en zorgt voor het optimaliseren, standaardiseren en digitaliseren van de werkprocessen. Alle diensten komen samen om een programma te besturen en de informatie hiervoor te ontsluiten. Denk aan Projectbeheersing, Financieel Management, Contractmanagement, Omgevingsmanagement en Systems Engineering. Uiteindelijk leidt dit tot een (kosten)efficiënte, duidelijke en snelle aanpak. Samen met opdrachtgevers zoeken onze specialisten naar een juiste balans tussen technische knowhow, procesoptimalisatie en bemensing. Met programmamanagement werken we naar een stip op de horizon. Onze experts ondersteunen organisaties graag bij het inspireren, het op koers houden én het bouwen aan vertrouwen, om samen die stip te bereiken.

 

“Een partner als Arcadis ontzorgt ons enorm bij het Hoog waterbeschermingsprogramma” 

Diederik Timmer - Programmamanager HWBP Noordelijke Maasvallei, Waterschap Limburg

“In de samenwerking met Arcadis heb ik echt partnerschap ervaren. Zo heeft zij de gemeente uitstekend ontzorgd met kundig maatwerk in het onderhouden van een uitstekende relatie met externe partijen als het Hoogheemraadschap, de nutsbedrijven en bewoners. Dat heeft substantieel bijgedragen aan de lol in en succes van het project”

Hans van de Bergh, Programmamanager civiel bij het Programmabureau RijswijkBuiten

Hoe scoort u op programmamanagement?

Weet u wat uw prestaties zijn op het gebied van programmanagement? Met onze self-assessment tool kunt u dit snel en direct meten. De 15 vragen over belangrijke kernonderdelen zoals visie, kwaliteitsborging en stakeholdermanagement maken inzichtelijk hoe een organisatie, programma of team presteert ten opzichte van de gestelde doelen. De tool geeft ook inzicht waar dit eventueel verbeterd kan worden. Na het invullen van de self-assessment tool kunnen onze experts met de klant en stakeholders inhoudelijke sessies organiseren om het programma verder te optimaliseren. Start hieronder de self-assessment test. Kies na ‘start voor de optie ‘Optimizing Programs’ en ‘Register’. 

Klik hier en start de test

Stel mij een vraag


Jorrit Nieuwenhuis

Programma’s & Grote Projecten +31 (0)6 2706 1546 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.