• Viewpoint

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2022 in werking. De Omgevingswet streeft naar een veilige en gezonde fysieke leefomgeving én een goede omgevingskwaliteit. Deze wet stelt de fysieke leefomgeving centraal, gaat uit van een integrale benadering en is straks de basis voor alle regels in die fysieke leefomgeving. Mooi gezegd, maar hoe doe je dat? Onze specialisten zetten graag hun kennis in om u te adviseren, begeleiden en ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet, het opstellen van diverse kerninstrumenten en (her)ontwikkelingen onder de Omgevingswet.

Samen werken aan een gezonde en veilige leefomgeving

De impact die de Omgevingswet heeft op de uitdagingen waar gemeenten, ontwikkelaars en ondernemers voor staan, is bekend bij onze adviseurs. Om kansen voor integraliteit maximaal te ontdekken en te benutten, werken we met multidisciplinaire teams met onder andere juristen omgevingsrecht, beleids- en milieuadviseurs, planologen en vergunningenspecialisten. Zij helpen u en uw omgeving bij het vertalen van lange termijn ambities naar maatregelen en oplossingen waar u vandaag al mee aan de slag kunt. Duurzame gebiedsontwikkeling en samenwerking tussen overheden en de stakeholders in een gebied, worden het nieuwe normaal.

Ambitie en strategie bepaalt speelruimte

Het afwegings- en besluitvormingsproces bij overheden verloopt straks anders dan nu. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om ideeën in te brengen. Dit vraagt om een nieuwe manier van (samen)werken binnen overheden, maar ook tussen overheden en private organisaties. De strategie die overheden kiezen, kan verschillend zijn. Overheden die zelf beperkte ambities hebben of geen initiatiefnemer willen zijn, kunnen ruimte aan de markt geven. 
Voor overheden die zelf meer regie willen hebben op ruimtelijke ontwikkelingen, biedt de Omgevingswet gelegenheid om kaders en normen daarop aan te passen. Omdat het ambitieniveau en de strategie de speelruimte bepaalt, is het belangrijk dat een overheid dit vooraf scherp krijgt. Samen met opdrachtgevers zoeken onze adviseurs naar de kansen die de Omgevingswet biedt voor een duurzame, circulaire en gezonde, fysieke leefomgeving.

Participatie en samenwerking maken het verschil

De Omgevingswet stuurt aan op participatie en co-creatie. Omgevingsmanagement is daarbij belangrijker dan ooit. Partijen die daarin nieuwe stappen willen zetten, geven we de mogelijkheid te leren van ervaringen die we samen met onze opdrachtgevers en partners hebben opgedaan. Daarbij zijn ‘integraliteit’ en ‘ontwerpend onderzoek’ sleutelwoorden. De bijbehorende werkwijzen en geleerde lessen zijn goed toepasbaar voor de door de Omgevingswet beoogde, integrale benadering van omgevingsvraagstukken. Hier past sinds 2020 het digitaal faciliteren goed bij waarbij onze adviseurs opdrachtgevers en stakeholders begeleiden en digitale platforms inzetten om het participatieproces te ondersteunen.


Vragen over dit artikel

Sandra Kemps

Adviseur Ruimtelijke ontwikkeling +31 (0)6 2706 1771 Stel mij een vraag

Dietske Bedeaux

Manager Ruimte en Erfgoed +31 (0)6 3167 9984 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.