Vragen en antwoorden met betrekking tot Corona/Covid-19

Wat is het Business Continuity plan van Arcadis?

Arcadis faciliteert al jaren thuis werken. We vroegen de collega’s (bij de eerste ziekteverschijnselen) hun laptop mee naar huis te nemen. Thuis beschikken onze mensen over dezelfde digitale tools als op kantoor. Ze kunnen alleen niet printen. Iedereen kan dus thuis zijn of haar werk doen, behalve bij ziekte. Wij werken veilig! Dat doen we door te werken met veilige VPN-verbinding internet verbindingen, via een zogenoemde “tunnel”. We bellen, appen en mailen elkaar om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en ons intranet voorziet ons van de laatste actuele informatie.

Welke maatregelen treft Arcadis om de kans op besmetting en verspreiding met het coronavirus / COVID-19 te beperken?

 • Iedereen werkt in principe thuis, kantoren zijn (nog) open voor noodgevallen en voor collega’s die niet thuis kunnen werken.
 • Collega’s met ziekte verschijnselen blijven altijd thuis (en melden zich ziek).
 • Alle interne overleggen vinden digitaal plaats.
 • Alle externe overleggen vinden zoveel als mogelijk digitaal plaats. Alleen als het écht niet anders kan verzoeken we het aantal deelnemers zo laag mogelijk te houden. Hierbij nemen we de algemene hygiëne maatregelen in acht.
 • Alle internationale reizen worden geminimaliseerd, voor noodgevallen is toestemming van de directie nodig.

Wat zijn de algemene hygiëne maatregelen die Arcadis hanteert?

 • Hoest en nies in een tissue, gooi deze daarna weg en was je handen.
 • Heb je geen tissue, nies of hoest dan in je mouw.
 • Was geregeld je handen, minimaal voor/na het eten en na toiletbezoek.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
 • Houdt zoveel mogelijk afstand minimaal 1,5 meter, geef geen handen en kus niet.
 • Vermijd activiteiten waarbij een grote groep mensen aanwezig zijn.

Werkt echt iedereen thuis?

Ja! Onze kantoren zijn open voor mensen die bijzondere middelen nodig hebben (extra zware rekencomputers, ontwerpers). Juist doordat alle andere collega’s thuiswerken zorgen we voor veiliger kantoren. De andere uitzondering op deze regel geldt voor typische ‘buiten’ beroepen zoals toezichthouders, milieukundig begeleiders en milieukundige veldwerkers zonder ziekteverschijnselen. Zij werken aan de projecten zolang dit verantwoord kan. Het gaat hier om maatwerk: natuurlijk gelden de algemene hygiëne maatregelen en voorkomen onze mensen zoveel als mogelijk directe contacten met anderen. In overleg met opdrachtgevers en/of projectleiders kan het besluit vallen dat het veiliger is de werkzaamheden te staken.

Hoe gaat Arcadis om met COVID-19 richtlijnen van klanten?

Arcadis baseert de richtlijnen op de wetenschappelijke adviezen van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Als de adviezen van het RIVM wijzigen doet Arcadis dat ook, zelfs als klanten daar minder zwaar aan tillen. Elke Arcadiaan mag de Stop Work Authority toepassen in situaties die niet in lijn zijn met onze eigen richtlijnen of waarin hij/zij zich niet veilig voelt.

Treden er vertragingen op in de toelevering van diensten en producten door Arcadis vanwege COVID-19?

Arcadis zet zich tot het uiterste in om gemaakte afspraken na te komen. Ook voor ons zijn dit echter onzekere tijden. Als blijkt dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen een groot deel van de Nederlandse bevolking besmet raakt, dan geldt dit ook voor ons. Daarom is het belangrijker dan ooit om met elkaar in contact te blijven voor vragen, opmerkingen of bij onduidelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat u zich als klant vrij moet voelen uw eventuele zorgen met uw Arcadis contact te bespreken. Wij zetten alles op alles om deze zorgen weg te nemen en eventuele toekomstige vertragingen te minimaliseren.

Hoe blijf ik op de hoogte van Arcadis updates over COVID-19?

Arcadis informeert collega’s op verschillende manieren. Onze klanten bellen met hun vertrouwde contactpersoon van Arcadis. Ook kan u bij hem of haar altijd terecht met vragen en opmerkingen. Iedere Arcadis collega heeft straks een link in zijn/haar e-mail handtekening naar updates en actuele informatie over het coronavirus en eventuele aanvullende maatregelen die Arcadis daarin neemt.


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.