Praktijkboek Vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling

Hoe slaagt de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) er in om de revitalisering van bedrijventerreinen succesvol en revolverend tot stand te brengen? Vraaggericht werken is dé sleutel tot succes. Een werkwijze die focust op belangen, investeringsbereidheid en business cases die echt bijdragen aan value cases. Dit blijkt uit driejarig onderzoek van het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties naar ruim zestig projecten van HMO.

Margot Sloot

Adviseur gebiedsontwikkeling +31 (0)6 1158 0460 Stel mij een vraag

Het belang van vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling en onder de Omgevingswet

In het recent gelanceerde praktijkboek beschrijven auteurs Kjell-Erik Bugge (lector Saxion) en Margot Sloot (adviseur gebiedsontwikkeling Arcadis) zeven geslaagde herstructureringsprojecten, waarin zowel de vestigingsfactoren voor individuele bedrijven, de fysieke leefomgeving én de werkgelegenheid zijn verbeterd. De geleerde lessen uit de projecten vormen waardevolle ingrediënten van een succesformule voor gebiedsontwikkelaars. Interessant? Download dan hier het praktijkboek “Vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling”. 

Uitgever: Saxion Hogeschool
Bron: Bugge, K.E. & Sloot, M. (2018). Vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling: Zeven praktijkvoorbeelden van herstructurering van bedrijventerreinen in Overijssel. Deventer: Hogeschool Saxion.
www.werkvraaggericht.nl

Het belang van vraaggericht werken onder de Omgevingswet

De noodzaak tot het hanteren van een meer vraaggerichte werkwijze is extra actueel, aangezien deze manier van werken naadloos aansluit op de intenties van aankomende Omgevingswet. Een wet die vraagt om gebiedsontwikkelaars, die participatie en integraliteit effectief weten te combineren met strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving. Een wet die daarmee vraagt om cultuurverandering binnen overheidsorganisaties. Hoe vraaggericht werken een passend antwoord kan bieden, leest u in het recent verschenen artikel in ROmagazine.

Vragen over dit artikel

Margot Sloot

Adviseur gebiedsontwikkeling +31 (0)6 1158 0460 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.