Arcadis Environmental Health & Safety

Ontdek de kracht van datagedreven EHS oplossingen en inzichten

Ontdek de kracht van datagedreven EHS-oplossingen en inzichten


Environmental Health & Safety (EHS) betekent voor ons het kennen en implementeren van praktische aspecten van milieubescherming, zoals duurzaamheid en veiligheid op de werkplek. Arcadis verricht niet alleen de traditionele werkzaamheden rond compliance, maar stelt klanten met onze EHS-expertise en de bijbehorende digitale oplossingen in staat processen efficiënter in te richten en betere zakelijke beslissingen te nemen op basis van feiten.

Arcadis Blog

De toekomst van EHS is Digitaal

Megatrends als duurzaamheid, digitale transformatie, een tekort aan de juiste mensen en consumentengedrag zorgen ervoor dat onderwerpen als milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) en risicobeheer bovenaan de bedrijfsagenda staan. ​


Lees meer
Case studies

Arcadis helpt milieurisico’s in belangrijke assets te minimaliseren middels beschrijvende analyse

De klant, een toonaangevend gas- en elektriciteitsbedrijf, wilde de risico’s van vervuild metaal over diverse assets minimaliseren. Dit betrof onder andere elektriciteitsmasten, generatoren, onderdelen van een elektriciteitscentrale en kantoorgebouwen.  ​


Lees meer
Case studies

Geïntegreerde governance voor een wereldwijd opererend retail- en productiebedrijf

De klant, een wereldwijd opererend retail- en productiebedrijf, zocht naar nieuwe manieren van werken om herhalende en losstaande activiteiten op elkaar af te stemmen. Daarbij wilde men het aantal verstoringen van de locaties tot een minimum beperken en zoeken naar besparingen en synergiën in activiteit-/procesbeheer door de inzet van gemeenschappelijke digitale tools, templates en kaders voor data tracking.​


Lees meer
Kerngebieden

Arcadis beschikt over uitgebreide oplossingen op alle terreinen van EHS, waaronder:


EHS Compliance en Auditing​​
Waarborgen van compliance met de strenge en voortdurend veranderende regelgeving
Duurzaamheid en klimaatverandering​
Ondersteunen van klanten in het versterken van hun reputatie en het creëren van concurrentievoordeel via verankering van duurzame bedrijfsprincipes in hun activiteiten


Uitstoot​​
Organisaties helpen hun uitstoot te reduceren in het kader van klimaatverandering en luchtvervuiling, onderwerpen die hoog op de publieke agenda staan ​


Arbeidsomstandigheden​
Uitgebreide dienstverlening op het gebied van arbeidshygiëne en arbeidsomstandigheden met als doel het realiseren van OSHA-compliance in industriële installaties en het ontwikkelen van programma’s voor arbeidshygiëne op meerdere locaties


Product Stewardship
Samenwerken met klanten om wereldwijde compliance met complexe en voortdurend veranderende internationale productregelgeving o.a. voor de chemische industrie te bevorderen

Environmental Management Information System (EMIS) / Information Driven Performance (IDP)​
Resultaatverbetering op het gebied van EHS, duurzaamheid en risicobeheer door verbeterde processen en systemen voor gegevensbeheer


EHS Due Diligence​
Het verstrekken van kritisch advies aan klanten voor het kwantificeren en beheren van risico’s bij de uitoefening van hun belangrijkste activiteitenEvaluatie van bedrijfsrisico’s​
Toonaangevende methodes die herhalende en gescheiden activiteiten over alle afdelingen op elkaar afstemmen, waardoor de efficiency van het procesbeheer toeneemt ​

Stel een vraag


Carsten Assmann

Hoofd Strategic Environmental Consultancy +31 (0)6 4674 0908 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.