Vervoersknooppunten als motor voor duurzame stedelijke ontwikkeling

Mobiliteit en vervoer zijn van vitaal belang voor de ontwikkeling en concurrentiekracht van steden en regio’s. Zeker nu stedelijke centra in omvang en dichtheid toenemen, is mobiliteit een urgent punt van aandacht voor zowel inwoners, reizigers, bedrijfsleven, investeerders, overheden en andere belanghebbenden. Stads- en regiobesturen zoeken duurzame oplossingen om te voorkomen dat reistijden toenemen en om de druk op infrastructuur te verminderen. In veel stedelijke regio’s investeert men de komende jaren in multimodale hubs, waar de reizigers soepel van openbaar vervoer op andere vormen van vervoer kunnen overstappen. Omdat deze hubs en hun omgeving steeds vaker een bestemming op zich zijn, kijken steden daarbij verder dan alleen naar het knooppunt.

Download het Mobility Oriented Development benchmark rapport en lees meer

De toenemende aandacht voor een gezonde woon- en leefomgeving en ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility, zoals bijvoorbeeld Mobility as a service, vraagt om een integrale en doordachte toekomstgerichte planning van de ontwikkeling van transit hubs. Dit zorgt ervoor dat het volledige sociale, ecologische en economische potentieel van de bestaande vervoersknooppunten wordt benut. 

We merken dat de behoefte om van elkaar te leren groot is. Om die reden analyseren onze experts de meest recente, succesvolle voorbeelden die in en rondom transit hubs internationaal en in Nederland voorhanden zijn. Dat levert waardevolle inzichten en handvatten op voor het beoordelen en optimaliseren van multimodale knooppunten en hun omgeving. Met als inzet: maximale synergie tussen investeringen in de hub en het gebied eromheen. Op zoek naar een boost in de ontwikkeling van welvaart en welzijn in het betreffende gebied.

Mobility Oriented Development Index – breed toepasbaar 

Arcadis biedt u een geïntegreerde benadering voor mobiliteitsgedreven ontwikkeling (Mobility Oriented Development/MODe). Deze methode omvat de belangrijkste elementen die waarde toevoegen aan transit hubs: connectiviteit, stedelijke ontwikkeling, placemaking/sociale context en economische ontwikkeling. We hebben deze elementen gekwantificeerd en verfijnd, zodat het mogelijk wordt om de kwaliteit van stations en hun omgeving internationaal te vergelijken. Zo ontstaat op een uniek detailniveau inzicht in tot nu toe onbenut potentieel van zowel het knooppunt als de omgeving.  

Dit alles is gebundeld in onze MODe benchmark index. Deze beoordeelt en vergelijkt 27 toonaangevende transit hubs en de invloed die deze hebben op hun omgeving. Onze methodiek is ook bruikbaar voor andere steden/transit hubs en kan worden toegepast op zowel corridor- als netwerkniveau.

Interessant?
Grasduin door de internationale webpagina op onze site MODe.arcadis.com of stel een vraag aan onze experts: MODex@arcadis.com 

Vragen over dit artikel

Arcadis White paper

Improving Quality of Life through Transit Hubs
Improving Quality of Life through Transit Hubs

Download het Mobility Oriented Development benchmark rapport

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.