Migratie en integratie in Europese steden

Migratie en integratie blijven ook de komende jaren belangrijk thema’s op de politieke en maatschappelijke agenda. Verspreid over Europa wacht nog ruim een miljoen vluchtelingen op toestemming om zich hier te kunnen vestigen. En nog dagelijks wagen nieuwe groepen vluchtelingen de oversteek, op de vlucht voor oorlog, vervolging of armoede. Migratie zal de komende decennia onze aandacht blijven vragen, als zich nieuwe conflicten voordoen of klimaatverandering de leefbaarheid in gebieden bedreigt. Vooral onze steden krijgen hiermee te maken. Immers, het merendeel van statushouders en hun families zal zich daar tijdelijk of permanent willen vestigen. Dat stelt de veerkracht van steden en die van betrokken overheden, instanties – huisvesting, onderwijs en zorg - en gemeenschappen op de proef.

Aarnout Muizer

sectorleider Gemeenten +31 (0)6 5424 5164 Stel mij een vraag

Migratie en integratie in Europese steden

Hoe kunnen steden zich voorbereiden? Welke aspecten van hun beleid ‘raakt’ het integratievraagstuk? Hoe kunnen ze het daarin inbedden ? Wat doet Europa? Wat kan samenwerking met bedrijfsleven, vrijwilligers en andere organisaties voor hen betekenen? Waar vinden ze informatie over ervaringen in andere steden? En welke fondsen zijn er beschikbaar? Dit alles komt aan bod in ons magazine ‘Migration and Integration in European Cities’. Een interactieve publicatie, boordevol feiten, ervaringen en links naar waardevolle informatiebronnen. Uiteraard zijn de ervaringen van onze eigen experts daarin verwerkt. 

Ervaring

Samen met rijksdiensten, gemeenten, vastgoedeigenaren, bedrijfsleven en andere betrokken partijen werken onze experts aan oplossingen voor migratie en integratievraagstukken. Daarbij gaat het onder meer om het vinden, beoordelen en transformeren van passende opvanglocaties bijvoorbeeld in leegstaande kantoorgebouwen, sportcentra of maatschappelijk vastgoed (militaire complexe of gevangenissen). Daarnaast begeleiden we onderwijs- en zorginstellingen en corporaties en adviseren we in stakeholdermanagement en vergunningsprocedures.


Vragen over dit artikel

Aarnout Muizer

sectorleider Gemeenten +31 (0)6 5424 5164 Stel mij een vraag

Arcadis White paper

Migration and integration in European cities

Download hier ons Engelstalige magazine
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.