Natuurlijk kapitaal op waarde geschat

Directies streven continue naar toekomstbestendige groei. Zij zijn zich hierbij bewust van de risico’s in termen van financieel kapitaal. Maar vraag hen naar de risico’s op het vlak van natuurlijk kapitaal en velen zullen het antwoord schuldig blijven.

David Thelen

Adviseur Natuurlijk Kapitaal +31 (0)6 1531 1241 Stel mij een vraag

Kansen benutten en risico's aanpakken

Kansen benutten en risico's aanpakken

Bedrijven zijn niet alleen afhankelijk van natuurlijk kapitaal, maar laten daarin ook hun sporen achter. Natuurlijk kapitaal heeft te maken met alle aspecten van de natuurlijke wereld die de maatschappij ten goede komt. Veel organisaties beseffen niet hoe waardevol hun relatie met natuurlijk kapitaal is. Ze laten daarom kansen liggen voor verbetering of zijn niet goed in staat om risico's te beheersen.

Wat is natuurlijk kapitaal? 

Natuurlijk kapitaal is de voorraad aan natuurlijke hulpbronnen op aarde, zoals lucht, land, water, flora en fauna, die ons directe en indirecte (ecosysteem)diensten leveren. Denk aan productiediensten (voedselproductie en waterzuivering), regulerende diensten (koolstofopslag en kustbescherming), ondersteunende diensten (voedselketen en gewasbestuiving) en culturele diensten (recreatie en gezondheid). De totale wereldwijde hoeveelheid natuurlijk kapitaal neemt af door overexploitatie en verontreiniging. Wat overblijft wordt niet altijd op waarde geschat. Proactief beheer van natuurlijk kapitaal biedt kansen, terwijl een gebrek aan beheer juist risico's met zich meebrengt, wat uiteindelijk zijn weerslag heeft op de aandeelhouderswaarde. Elke maatschappelijk verantwoorde onderneming zou daarom moeten streven naar een win-win situatie voor zowel de organisatie als natuurlijk kapitaal. 

De impact van natuurlijk kapitaal op uw organisatie

Natuurlijk kapitaal mag niet ontbreken tussen de onderwerpen die hoog op de agenda staan bij directie en management. Bedrijven horen tot de grootste verbruikers van natuurlijk kapitaal en een teruglopende voorraad kan grote gevolgen hebben. Uit onderzoek van het United Nations Environment Program Finance Initiative blijkt dat meer dan 50% van het bedrijfsresultaat risico loopt als gevolg van de veranderende staat van het natuurlijk kapitaal en daarmee gepaard gaande (verborgen) kosten.

Wat kunnen organisaties doen?

Bedrijven die duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal tot hun beleid willen maken, moeten eerst inzicht krijgen in de afhankelijkheid  van natuurlijk kapitaal en de impact die zij en hun waardeketen hebben op natuurlijk kapitaal. Wij pleiten voor een grondige materialiteitsanalyse, waarbij de nadruk ligt op strategische risico's en kansen, zoals continuïteit, groei en winstgevendheid. Via een programmatische aanpak kunnen organisaties vervolgens in beeld brengen welke kansen er zijn voor de verbetering van natuurlijk kapitaal, waar daarna kwantificeerbare returns on investment kunnen worden berekend en gemeten. Dit kan op verschillende niveaus: 

  • Bedrijfsstrategie: Zekerstellen van grondstoffen, vooruitlopen op marktontwikkelingen, vergroten van merkwaarde, beperken van klimaatverandering, voldoen aan wettelijke verplichtingen, verzekeren van toegang tot financiering en productinnovatie;
  • Het maximaliseren van de waarde van assets: maximaliseren van de waarde van de voorraad natuurlijk kapitaal op locatieniveau ter verhoging van de waarde van het vastgoed (zowel retailwaarde als operationele efficiency), optimaliseren van vergunningsprocessen door te voldoen aan (lokale) wettelijke verplichtingen, efficiënt ontwerp van groene infrastructuur wat leidt tot veerkrachtige assets (bijvoorbeeld voor regenwater- en afvalwaterbeheer);
  • Waardeketen: vergroten van grondstofzekerheid en -kwaliteit, productiviteit en efficiëntie. Door te voldoen aan de verwachting van klanten en andere stakeholders met betrekking tot duurzame  producten en diensten wordt het duurzame profiel versterkt en de merkwaarde vergroot; 
  • Investeerders: aantoonbaar lager investeringsrisico, inspelen op veranderende (financiële) regelgeving, aantrekken van nieuwe klanten en hoger rendement uit nieuwe kansen.

Aangezien de voorraad en kwaliteit van natuurlijk kapitaal wereldwijd afneemt, werken bovenstaande overwegingen steeds meer door in de besluitvorming binnen organisaties. Aandacht hiervoor levert op de korte en lange termijn duidelijk voordelen op. De Natural Capital Coalition (NCC) publiceerde op 13 juli 2016 het Natural Capital Protocol. Arcadis is actief binnen de NCC en coauteur van het protocol. Het protocol biedt een aanpak voor het identificeren, kwantificeren en beheren van de kansen en risico’s van natuurlijk kapitaal.Wilt u meer weten over de impact van natuurlijk kapitaal en de risico's en kansen in de gehele waardeketen van uw  organisatie? Download dan onderstaande whitepaper. Bekijk voor een snelle introductie deze korte Engelstalige animatie:
Vragen over dit artikel

David Thelen

Adviseur Natuurlijk Kapitaal +31 (0)6 1531 1241 Stel mij een vraag

Arcadis White paper

Natürliches Kapital wirklich nutzen
Making Natural Capital Count (Engelse versie)

Meer weten over de impact van natuurlijk kapitaal en de risico's en kansen download hier het rapport.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.