• Viewpoint

Gebouwde omgeving draagt 27 biljoen dollar bij aan de wereldwijde economie

Global Built Asset Performance Index. De economische prestaties van een land en zijn gebouwde omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gebouwde omgeving, zoals een goede infrastructuur, productieve industriegebieden en hoogwaardige woonwijken en bedrijventerreinen, levert namelijk een grote bijdrage aan de economie van een land.

'Gebouwde omgeving genereert wereldwijd 40% van het BBP'

"Sommige landen zijn proactief in het beheer van de gebouwde omgeving. Andere landen daarentegen investeren nauwelijks wat leidt tot een geleidelijke afname van hun economische kracht."

Dit is het eerste onderzoek dat een volledig beeld schetst van de bijdrage van de gebouwde omgeving aan de economie. De studie laat zien hoe effectief diverse landen met bestaande bebouwing omgaan.
De Global Built Asset Performance Index is ontwikkeld in samenwerking met het Britse Centre for Economics and Business Research (Cebr). Uit deze index blijkt dat gemiddeld 40% van het wereldwijde bbp wordt gegenereerd door de gebouwde omgeving. Dit cijfer varieert met de volwassenheid van de economie.

Arcadis White paper

Dutch Built Asset Performance Index 2014

Which countries have the best returns from their buildings and infrastructure?

Download
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.