Duurzame vastgoedportefeuille vergt meer dan alleen een stapeltje energielabels

Weet jij als vastgoedprofessional hoe jij je portefeuille in 2050 CO2 neutraal krijgt zonder helemaal leeg te lopen op financieel vlak? Zo ja: hoe maak je dit dan hard naar bestuur in investeerders? Denk daar maar eens over na!

2050 CO2 

Duurzaamheid is al jaren een containerbegrip, dat iedereen te pas en te onpas gebruikt. Ook deze blog gaat over duurzaamheid, maar dan écht! En dat is gelijk ook de kern van mijn betoog: de tijd van mooie woorden is voorbij. Actie! Duurzaamheid zie ik terug in wet- en regelgeving en wint zodoende aan belang bij vastgoedprofs. Maar hoe kies je nu de beste duurzaamheidsmaatregelen op het juiste moment? Hoe houd je huurders binnen en presteert het gebouw, zodat gebruikers gezond en vooral tevreden blijven. Bovendien moet je je portefeuille flexibel houden om marktontwikkelingen op te kunnen vangen. 


Kortom, een hoop ontwikkelingen om bij stil te staan. Want mocht een kantoor niet voldoen aan wet of de toekomstige verplichte labelsprongen kun je het gebouw niet meer verkopen voor de geplande functie. Bovendien eisen investeerders steeds vaker certificaten met labels zoals Energie, MPG, BREEAM/LEED of WELL om de kwaliteit en de mogelijke verkoop te garanderen. Het verkrijgen van deze labels vergt vaak flinke aanpassingen met aanverwante kosten. Soms zijn deze kosten terug te verdienen als je investeringen goed plant en combineert. Ik denk bijvoorbeeld aan het vervangen van dakbedekking in combinatie met na-isolering en het plaatsen van zonnepanelen. Maar ook verplichte maatregelen die gevraagd worden in het Activiteitenbesluit milieubeheer wat bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen - met een terugverdientijd van ≤ 5 jaar.


Elk gebouw is uniek. Zo moet je er ook naar kijken. Energielabels zijn een manier om theoretisch verbruik te kwantificeren met hulp van standaard rekenregels. Voor de Nederlandse gebouwde omgeving is dit vaak voldoende om als algemene maatstaaf te gebruiken. Het is zeker niet hét middel om een vastgoedportefeuille te onderhouden. In ieder geval niet in het belang van de gebouweigenaar en investeerders. 


Ik ben ervan overtuigd dat de gebouwde omgeving kan verduurzamen en help bij het bepalen van de visie en ambitie; ook bij het verschaffen van inzicht in betaalbare duurzaamheidsmaatregelen. Sturen op alléén labelverbetering vind ik geen duurzame vastgoed sturing. Je mist kansen. Bij toekomstbestendig vastgoedbeheer horen onderbouwde kosten en berekeningen waarbij elke maatregel gevalideerd dient te worden in een totaalpakket per gebouw. Want geen enkel gebouw is hetzelfde! Deze unieke kenmerken hebben veel invloed op de energiebesparing en de kansen van acties. Met de Duurzame Beslisboom als investeringstool kun je zo’n vastgoedportefeuille snel en eenvoudig scannen en krijg je inzicht in energiebesparingsmogelijkheden. Ook toets je heel makkelijk de haalbaarheid van groene KPI’s.


Ik spreek vaak gebouweigenaren met ‘verduurzaamheidsambities’ die hun visie in concreet meetbare oplossingen willen vertalen. De zoektocht naar de beste maatregelen vinden ze moeilijk en dan vooral de onderbouwing van het nut en de noodzaak. Wij hebben hiervoor een concrete aanpak en doen dit in drie stappen:

  • Inventariseren van de portefeuille en bepalen ambitie
  • Kostenoptimale investering per gebouw bepalen
  • Vertalen naar portefeuille strategie inclusief financiering en scenario’s

 In deze innovatieve aanpak werken wij met de ‘as built’ situatie, technische levensduur van bestaande installaties en werkelijke energieverbruiken. Ieder gebouw is immers uniek. 
Bovenstaande aanpak resulteert in realistische terugverdientijden en de beoogde CO2 reductie. Bovendien laat het zien welke maatregelen en pakketten juist niet haalbaar zijn. Te weten wat niet rendabel is, heeft een grote meerwaarde en brengt focus op het haalbare. Daarnaast dient het voor de informatieplicht ‘energiebesparing voor bedrijven’ wat inwerking treedt vanaf 1 juli 2019. Doet u dit niet, dan kan dit boetes opleveren wat veelal gaat om een bedrag vanaf € 1.000,- per overtreding. 

Wilt u meer weten over de beslisboom en berekening daarachter? Binnenkort deel ik mijn tweede blog  de toelichting op de drie stappen. Dit vormt de basis voor een integrale aanpak. Niet alleen gericht op het behalen van een label, maar het halen van specifieke doelen en het benutten van de kansen voor jouw unieke vastgoedportefeuille.


Wouter Huurman

Programmaleider Circulaire Economie +31 (0)6 1129 4510 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.