Circulair en snel een beetje!

Nederland moet circulair worden en snel een beetje! Circulaire economie (CE) is een ‘hot topic’ in onze samenleving en zoekt ook haar weg binnen mijn werkgebied, de gebouwde omgeving.

Circulaire koplopers krijgen ruimte voor het bewandelen van nieuwe wegen

Circulaire koplopers krijgen ruimte voor het bewandelen van nieuwe wegen

De ambitie van het rijk liegt er niet om. Nederland circulair in 2050 is de pakkende titel van het zeventig pagina’s tellende rijksbrede programma. Hoewel de cirkel nooit helemaal sluit, wil dit programma primair materiaalgebruik helpen reduceren en een markt creëren waarin duurzame winning en hergebruik van grondstoffen en behoud van natuurlijk kapitaal geborgd zijn. 

Circulair in mondiaal perspectief

Het thema CE is geen onbekende meer binnen de gebouwde omgeving in Nederland en de bijbehorende ambities in bouwprojecten druppelen steeds verder door. Als zoekwoord in Google is de trends vanaf 2004 verviervoudigd voor het begrip circular economy. Op zichzelf is dit geen wereldschokkend feit maar Nederland pakt in deze markt een koppositie als het gaat om CE kennis. De overheid is ook een aanjager en brengt marktpartijen in beweging om anders te denken. 
Natuurlijk is deze circulaire richting niet verassend voor de generalist met een lange termijn visie. Persoonlijk zie ik dit als de meest logische keuze voor ons kikkerlandje dat weinig eigen bouwgrondstoffen heeft in verhouding tot andere landen. Naast een economische voordeel is er ook de bijkomstigheid van CO2-reductie en daarmee het tegengaan van temperatuurstijgingen in Europa. Zelfs de banken willen niet meer alleen de financiële resultaten van de vastgoedeigenaren maar ook de CO2-uitstoot weten

Circulaire economie is gecompliceerd

Hopelijk zien we samen in dat labels en losse kreten niet alles zeggen over de circulariteit van gebouwen. Dit vraagstuk is gecompliceerd en kunnen we alleen goed beantwoorden door te bedenken hoe we grondstoffen zo efficiënt mogelijk verwerken, terugwinnen en her-inzetbaar maken. Dit is een grote verandering maar niet onmogelijk. Juist nu, na het Parijs akkoord en de ambitie om temperatuurstijgingen te voorkomen neemt het belang toe om de CO2 uitstoot beter inzichtelijk te maken en drastisch terug te dringen.

‘Scaling the circulair build environment’

Daarom heb ik met mijn circulaire Arcadis collega’s in de Benelux een white paper geschreven samen met de World Business Council For Sustainable Development over het toepassen van de CE in de gebouwde omgeving. Hierin benoemen we alle essentiële componenten voor een wereldwijde circulair gebouwde omgeving. De paper is voor alle partijen die opereren in de gebouwde omgeving. We gaan in op de veranderende rollen die partijen spelen in de transitie naar een CE. Welke culturele, technologische en markt  barrieres bestaan er? Welke van de vijf circulaire business modellen is relevant voor welk product? En welk model biedt mogelijk kansen om de huidige markt te veroveren? Wie zijn de koplopers en hoe profileren zij zich in een lineaire economie?
 

Hoe verder...

Ik zie partijen worstelen met het concretiseren van de circulaire vragen en verwante uitdagingen. Hierdoor krijgt de term een andere lading. Met deze paper maak ik duidelijk wat CE voor mij en mijn bedrijf betekent en hoe wij kijken naar het toekomstige speelveld. Circulaire vragen beantwoorden blijft namelijk maatwerk! Hierdoor moeten partijen keuzes maken over hun ‘mogelijke nieuwe’ rol en product in ons vakgebied. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Dat vraagt vervolgens weer om een cultuurverschuiving binnen bedrijven met een andere denkwijze en circulaire aanpak. Zo krijgen ook uw circulaire koplopers de ruimte voor het bewandelen van nieuwe wegen!

 
Binnen Arcadis waren de volgende collega’s betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van de white paper: Freek Wullink (oud-collega initiator), David Thelen (hoofd redacteur), Mike Acoleyen, Wouter Huurman en Tom Thomaes (Co-auteurs).


Wouter Huurman

Programmaleider Circulaire Economie +31 (0)6 1129 4510 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.