Blije bijen

De dag van de aarde en Nationale Zaaidag kwamen op 22 april tegelijk voorbij. Mijn collega’s en ik zijn blij met zulke dagen, dagen die aandacht geven aan de biodiversiteit en de rol van onder andere bijen voor onze kwaliteit van leven. Tenslotte zijn we allemaal afhankelijk van de natuur. Mijn werkgever deed met deze actie mee door collega’s een bloemenmengsel te geven om thuis te zaaien. Het is ook echt belangrijk dat we dit doen! Zo toveren we de biljartlakens in onze achtertuin en de bloemloze bermen in de buurt om tot fleurige voedselparadijzen voor bijen en andere bestuivers.

Fleurige voedselparadijzen voor bijen en andere bestuivers

Biodiversiteit! 

Bio betekent 'leven' en diversiteit betekent 'afwisseling'. Biodiversiteit is dus eigenlijk de afwisseling aan leven. Om die afwisseling in leven te houden hebben we natuuroppervlakte nodig. Hoe meer oppervlak natuur met een hoge biodiversiteit, des te groter de kans dat het ook tegen een stootje kan. Stootjes zoals uitbraken van virussen, natuurrampen of simpelweg de verandering naar meer extremen in het weer zoals de extreme droogte van afgelopen zomer. 

Die weerbaarheid is echt belangrijk, want die biodiversiteit levert veel diensten op. Op de basisschool leren we al over een van die diensten: de fotosynthese. Natuur geeft ook de mogelijkheid voedstel te verbouwen. Medicijnen maken we vaak uit natuurlijke producten en natuurlijke kustbescherming bestaat echt. Sterke natuur, door een hoge biodiversiteit, draagt zo bij aan de kwaliteit van leven op allerlei fronten. 

Ook binnen Arcadis gebruiken we de diensten die de natuur ons biedt. We ontwerpen met producten uit de natuur. We bieden oplossingen geïnspireerd door natuur. We bouwen met natuur. ‘Improving quality of life’ voor onze klanten betekent dus ook zorgdragen voor een gezonde biodiversiteit. Dat deden we bijvoorbeeld voor Nike en we ontwikkelen handvaten om natuurinclusief te bouwen

Maar liefst tachtig procent van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door insecten zoals de bij. En wij zelf dus ook. Tussen het bestuiven door houden bijen zich bezig met eten en voortplanten. Het is dus belangrijk dat ze voldoende voedsel en nestgelegenheid hebben. Die zijn door bestrijdingsmiddelen, verstedelijking en strak groenbeheer steeds schaarser. ‘Tijdens de zaaidag, zaaide ik in ieder geval toekomstig voedsel voor de bij.

Draag ook bij

Door voedsel voor de bij te zaaien! Je draagt dan bij aan de kwaliteit van jouw en mijn leefomgeving.

Verian Klarus

Strategisch Adviseur Natuur +31 (0)6 1518 6072 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.