De toekomst van EHS is Digitaal

Megatrends als duurzaamheid, digitale transformatie, een tekort aan de juiste mensen en consumentengedrag zorgen ervoor dat onderwerpen als milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) en risicobeheer bovenaan de bedrijfsagenda komen te staan.

Geoptimaliseerd datagestuurd informatiebeheer kan leiden tot besparingen en toekomstgerichte informatie die betere resultaten opleveren

Onder druk van toegenomen bewustzijn en stakeholders moeten organisaties nauwkeurig rapporteren wat ze doen om hun impact op het milieu en de maatschappij te verkleinen. Dit type rapportages kan een positieve invloed hebben op hun merk en hun vermogen om markten te betreden, nieuwe producten te lanceren en betaalbaar groeikapitaal te verwerven.

EHS, duurzaamheid en risicobeheer staan inmiddels overal hoog op de directie-agenda, omdat organisaties zich realiseren dat toonaangevende prestaties op dit gebied positieve gevolgen kunnen hebben. De taken moeten echter worden verricht in een omgeving die steeds complexer wordt en waarin meer gedaan moet worden met minder middelen. Een onderzoek van Arcadis uit 2018 benoemde de volgende punten als belangrijkste aanleiding voor verandering:

  • EHS-managers zijn op zoek naar meer waarde en meer efficiency
  • De toenemende regelgeving zorgt voor een complexere werkomgeving
  • Technologieën worden volwassen en bieden nieuwe kansen, zoals het beheer en de analyse van EHS-gegevens
  • Maatschappelijke trends zoals een vergrijzende beroepsbevolking en sociale media
  • Meer aandacht voor duurzaamheid, zowel in het kader van merkreputatie als onder aandeelhouders

Het draait bij directies om het leiden van een winstgevend en groeiend bedrijf, terwijl tegelijkertijd betere prestaties op het gebied van duurzaamheid worden gevraagd. Daarbij moet rekening worden gehouden met talloze regels en voorschriften en staat bescherming van mensen, assets en milieu voorop. De EHS-agenda vraagt om de inzet van een breed scala aan inhoudelijke experts die hun vaktechnische kennis kunnen toepassen binnen een bredere zakelijke agenda. EHS beslaat gewoonlijk een groot aantal onderwerpen, zoals naleving van de milieuwetgeving, naleving van de productvoorschriften, arbeidsomstandigheden, risicobeheer, due diligence, audits van de toeleveringsketen, uitstoot, duurzaamheid en klimaatverandering, om er maar eens een paar te noemen.

Om duurzame voordelen en verbeteringen te bewerkstelligen moeten EHS en risicobeheer rekening houden met mensen, structuren, processen en technologieën. De inzet van digitale oplossingen maakt deze processen efficiënter, waardoor het operationele resultaat verbetert en inzicht ontstaat op basis van gegevens. Dit stelt bedrijven in staat beter met stakeholders te communiceren en betere zakelijke beslissingen te nemen. De invoering van digitale oplossingen, zoals datameren en geavanceerde analyses, zorgt niet alleen voor meer efficiëntie als de data ongelijksoortig is en verspreid over verschillende afdelingen van een bedrijf, maar helpt ook om de investerings- en onderhoudskosten voor IT op lange termijn te verlagen.

Toonaangevende organisaties verankeren EHS in een breder kader voor Operational Risk Management. Dit maakt het een integraal onderdeel van de algemene bedrijfsstrategie, wat de samenwerking en coördinatie bevordert waardoor verbeteringen in het risicobeheer van de onderneming worden gestimuleerd. Voor de leidinggevenden in deze functies betekent dit vaak een toenemende vraag naar communicatie en samenwerking binnen het bedrijf. Verbetering van de prestaties en de transparantie als antwoord op de druk die leidinggevenden ervaren, tilt hun functie en hun teams naar een meer strategische rol in het bedrijf die verder gaat dan alleen maar compliance.

Het resultaat van geïntegreerd Enterprise Operational Risk Management levert uiteindelijk voor het hele bedrijf meer waarde op. Om tot kosteneffectieve en duurzame oplossingen te komen die de waarde van een bedrijf verhogen, zijn digitale applicaties cruciaal. Geoptimaliseerd datagestuurd informatiebeheer kan leiden tot besparingen en toekomstgerichte informatie die betere resultaten voor het bedrijf opleveren. Bovendien werkt het reputatieverhogend dankzij transparant risicobeheer en verbeterde EHS, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Meer over onze EHS-oplossingen


Tim Strongman

Global Solutions Leader - Strategic Environmental Consulting +44 (0)7818 525 939 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.