Het nieuwe normaal voor het binnenklimaat en gebouwgebonden installaties

De Corona pandemie heeft een enorme impact op ons werk en de economie. Na een periode waarin sectoren zijn gesloten en we massaal thuiswerken met de inzet van digitale werkvormen starten we langzaam op naar een anderhalve meter maatschappij. Bij dit ‘nieuwe normaal’ besteedt de media veel aandacht aan werkplekken in kantoren, benaderd vanuit een ruimtelijk en logistiek perspectief. Ik merk dat gebouwinstallaties vaak onderschat worden, terwijl deze juist invloed hebben op de verspreiding en beperking van het COVID-19 virus. Waarom wordt vliegen met minder dan anderhalve meter afstand als veilig gezien terwijl je bij een bezoek aan het theater die afstand wel moet houden? Weet u als gebouweigenaar of huurder waar u aan toe bent?

Het nieuwe normaal voor het binnenklimaat en gebouwgebonden installaties

Een snelle gebouwscan geeft inzicht in de veiligheid van installaties

Een gebouwscan geeft inzicht in de mogelijke risico’s die vanuit installaties kunnen ontstaan en welke maatregelen u kunt nemen om uw gebouw veiliger te maken. Uw gebouw, de indeling en inrichting beoordelen we via ontwerptekeningen en een eventueel gebouwbezoek. De aanwezige potentiële verspreidingsrisico’s via de technische installaties beoordelen we aan de hand van de toegepaste configuratie.

Snelle gebouwscan

De gebouwscan voeren we snel uit, met een tool die wij speciaal hiervoor hebben ontwikkeld. De tool brengt gevalideerde beschikbare informatie samen per type installatie en geeft u inzicht in de mogelijke risico’s die vanuit de installaties kunnen optreden rondom het COVID-19. Maar ook hoe u veilig gebruik kunt maken van uw gebouw en welke maatregelen u hiervoor kunt nemen. 

Gevalideerd door viroloog 

De informatie die wij mondiaal uit wetenschappelijk geaccrediteerde bronnen en uit onze wereldwijde Arcadis community hebben samengebracht,  is door een Nederlandse viroloog gevalideerd. Deze validatie is een essentieel uitgangspunt bij de gebouwscan. Alle mogelijke maatregelen en adviezen zijn met een viroloog intensief afgestemd waardoor onze onze adviezen en voorstellen voor u als gebouweigenaar of huurder in lijn liggen met de meest actuele stand van de wetenschap over de verspreiding van het virus. 

De komende periode blijven wij op basis van nieuwe kennis uit de wetenschap onze gebouwscan actualiseren om u een zo actueel mogelijk beeld te kunnen geven en om verspreidingsrisico’s via de gebouwinstallaties en het binnenklimaat in uw pand te beperken. Wilt u meer weten over onze gebouwscan, het nieuwe normaal voor het binnenklimaat en de invloed van gebouwgebonden installaties, dan raad ik u aan deze aanvullende informatie te lezen.
 

Rogier Lony

Head of Department Sustainable Building Services & Physics +31 (0)6 5333 1618 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.